IMS Semafor

IMS Semafor

Vývoj pandemie COVIDu-19 vyžaduje přijetí ochranných opatření na IMS, jejichž cílem je ochrana zdraví zaměstnanců a studentů a minimalizace dopadů COVIDu na chod institutu. Z toho důvodu Krizový štáb COVID připravil IMS semafor, podle kterého se s platností od 9. září 2020 řídí chod na IMS. Vyhlášení jednotlivých stupňů se bude řídit na základě každodenního monitoringu situace a obecných nařízení daných vládou ČR a KHS Praha.

IMS Semafor je rozdělen celkem do tří stupňů reagujících na míru šíření COVIDu-19 v Praze. V rámci jednotlivých stupňů jsou definovány příslušné scénáře výuky, administrativního provozu a hygienických opatření. Krizový štáb bude jednotlivá opatření modifikovat podle vývoje situace.

 

I. (zelený) STUPEŇ

 • Výuka, zkoušení i SZZK probíhají standardním způsobem za dodržení obecných ochranných opatření, případně hybridním způsobem v předmětech, kde to je nutné z kapacitních důvodů (viz níže).
 • Kde je to možné, se doporučuje dodržovat dvoumetrové rozestupy (společné prostory).
 • Veřejné akce (debaty, konference) jsou povoleny za dodržení obecných ochranných opatření.
 • Osobní konzultace se studenty jsou povoleny.

II. (žlutý) STUPEŇ

 • Výuka probíhá hybridním způsobem.
 • SZZK zkoušky probíhají standardně za zpřísněných hygienických podmínek.
 • Maximální počet žáků v učebně je striktně odvislý od dodržování dvoumetrového rozestupu a bude stanoven pro každou učebnu.
 • Povinnost dodržovat dvoumetrové rozestupy ve společných prostorách, včetně učeben.
 • Nošení roušek ve všech společných prostorách IMS a FSV.
 • Veřejné akce pořádané IMS (debaty, konference) jsou výrazně omezeny či zrušeny.
 • Studenti (vyjma doktorandů) nemají přístup do Pekařské 10. Další ochranná opatření v P10 jsou specifikována ve speciálních pokynech.
 • Doporučení pořádat konzultace on-line.
 • THP pracovníci mají střídavý režim.
 • Zahraniční soukromé a pracovní cesty se řídí pravidly MZV, před návratem na pracoviště se musí zaměstnanec prokázat negativním testem (netýká se zelených zemí na semaforu MZV).

III. (červený) STUPEŇ

 • Výuka probíhá výlučně on-line.
 • SZZK probíhají výlučně on-line.
 • Povinnost dodržovat dvoumetrové rozestupy ve společných prostorách, včetně učeben.
 • Nošení roušek ve všech společných prostorech IMS a FSV.
 • Veřejné akce (debaty, konference) jsou zakázány.
 • Studenti nemají přístup do kancelářských prostor v Pekařské 10. Další ochranná opatření v P10 jsou specifikována ve speciálních pokynech. V prostorách P10 vyvstává povinnost nosit respirátory typu FFP2.
 • Konzultace probíhají pouze on-line.
 • Pro odevzdání a podpis studentských dokumentů slouží schránka na vrátnici v přízemí budovy Pekařská 10.
 • THP pracovníci mají střídavý režim.
 • Zahraniční soukromé a pracovní cesty se řídí pravidly MZV, před návratem na pracoviště se musí zaměstnanec prokázat negativním testem (netýká se zelených zemí na semaforu MZV).

+ mimořádná opatření

 • V prostorách P10 vyvstává povinnost nosit respirátory typu FFP2, včetně kanceláří, kde je přítomen více než jeden člověk. 
 • Při příchodu do P10 je nutné u vchodu do prostor IMS provést registraci
 • Od 17. března je do P10 povolen vstup pouze s negativním testem starým nejvýše 7 dní