Testování na koronavirus pro studenty a zaměstnance Univerzity Karlovy

Testování na koronavirus pro studenty a zaměstnance Univerzity Karlovy

1. lékařská fakulta UK ve spolupráci se Všeobecnou Fakultní Nemocnicí provádí testování studentů a zaměstnaců UK, včetně jejich rodinných příslušníků, na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2 metodou RT-qPCR. Odběry zájemců o testování budou probíhat každý pracovní den v odběrové ambulanci na Klinice pracovního lékařství VFN v ulici Na Bojišti 1, Praha 2. Analýza vzorků bude provedena v Ústavu imunologie a mikrobiologie 1. LF UK (registrační číslo laboratoře 75UK1LF) a výsledky budou oznámeny den po odběru.

Ceník vyšetření:
Studenti a zaměstnanci 1. LF UK                                                           600
Studenti, zaměstnanci UK a jejich rodinní příslušníci                        1 000
Ostatní samoplátci                                                                                   1 700

Další informace a registraci na vyšetření lze získat na webových stránkách Ústavu imunologie a mikrobiologie.