Starší Aktuality

Starší Aktuality

Od pondělí 22.11.2021 platí následující opatření:
- Pro návštěvu služeb či účast na hromadných akcích bude nutný certifikát o dokončeném očkování či potvrzení o prodělání onemocnění v posledních 180 dnech. Antigenní ani PCR testy již k prokázání bezinfekčnosti stačit nebudou.
Studenti na kolejích se už nebudou smět prokazovat antigenními samotesty. Ubytování bude možné pouze s prokázaným O-N-T, kdy T = PCR test ne starší než 72 hodin nebo antigenní test z odběrového místa ne starší než 24 hodin. Testem se bude nadále potřeba prokazovat se každých 7 dní.
- Lidé po první dávce vakcíny se budou muset prokazovat vedle průkazu o aplikaci první dávky také negativním PCR testem.
- Zdravotní pojišťovny nebudou lidem dál proplácet antigenní testy. Nárok bude pouze na dva hrazené PCR testy za měsíc.
(detaily týkající se dopadů na IMS budou zveřejněny v následujících dnech)


27.10.2021 - od středy 27.10.2021 IMS přechází do II. (žlutý) stupně epidemiologického semaforu. Přesné znění všech opatření naleznete zde.


1.9.2021 - od středy 1.9.2021 IMS přechází do I. (zeleného) stupně epidemiologického semaforu. Přesné znění všech opatření naleznete zde.


14.6.2021 - od pondělí 14.6.2021 IMS přechází do II. (žlutý) stupně epidemiologického semaforu. Přesné znění všech opatření naleznete zde.


4.6.2021 - od pátku 4.6.2021 se studenti ve věku 16+ mohou registrovat na očkování proti Covid-19.


31.5.2021 - od pondělí 31.5.2021 dochází ke změně následujících opatření:

- otevření vnitřních prostor stravovacích zařízení
- otevření bazénů, koupališť, saun, wellness, solných jeskyň
- otevření klubů a diskoték (pouze k sezení)
- otevření heren a kasin
- možnost organizace konferencí až pro 250 osob uvnitř i venku.


14.5.2021 - byl aktualizován III. (červený) stupeň semaforu!


11.5.2021 - od pondělí 17.5.2021 dochází ke změně následujících opatření:

- V nemocnicích a sociálních zařízeních budou opět povoleny návštěvy
- Budou povoleny venkovní kulturní akce až do kapacity 700 osob
- První stupeň ZŠ bude docházet do škol v celé republice bez rotačního režimu
- Druhý stupeň a nižší ročníky víceletých gymnázií budou docházet do škol bez rotačního režimu v 6 krajích a v Praze.


2.5.2021 - od pondělí 3.5.2021 se mohou akademičtí pracovníci IMS registrovat k očkování proti COVID-19. Veškeré detaily k postupu při registraci obdrželi tito zaměstnanci v emailu od tajemníka FSV.


1.5.2021 - od pondělí 3.5.2021 dochází ke změně následujících opatření

- Návrat dětí do škol v Praze - 2. stupeň základních škol (a nižších stupňů víceletých gymnázií a 8leté konzervatoře) v rotačním systému po celých třídách a týdnech.
- Návrat dětí do školek v Praze.
- Obnovení organizovaného amatérského sportu dětí a mládeže ve skupinách max. 20 osob bez ochrany dýchacích cest s podmínkou testování.
- Znovuotevření kadeřnictví a služeb péče o tělo v režimu 1 poskytující : 1 zákazník s přísným hyg. epid. režimem, oba musí mít negativní test na SARS-CoV-2 (antigenní nebo PCR) a ochranu dýchacích cest, s vyloučením činností, při kterých dochází k narušení integrity kůže.
- Znovuotevření provozoven péče o zvířata.
- Obnovení venkovních trhů (veškerý sortiment) s přísným hyg. epid. režimem.
- Galerie, muzea a památky bez skupinových prohlídek pouze s přísným hyg. epid. režimem.


Od pondělí 10.5.2021 následně dochází ke změně těchto opatření

- Maloobchod dosud uzavřený (24% prodejen) s přísným hyg. epid. režimem.
- Návrat dětí do škol na území celé republiky - 2. stupeň v rotačním systému.

NA PROVOZU IMS SE NIC NEMĚNÍ!


12.4.2021 - od pondělí 12.4.2021 dochází ke změně následujících opatření

- Děti na 1. stupni ZŠ a v posledních ročnících MŠ se vrací do škol v rotačním režimu 
- Pohyb mezi okresy je opět povolen bez omezení
- Venku i vevnitř se mohou setkat maximálně 2 osoby
- Je povoleno pití alkoholu na veřejnosti
- Stále platí povinnost nosit respirátory uvnitř venku i uvnitř
- Otevírají se drobné živnosti (prodejny dětského oblečení a obuvi, papírnictví, čistírny, zámečnictví)
- Otevírají se knihovny za dodržení opatření platných pro obchody - knihovna v Jinonicích však zůstává v režimu "výdejního okénka"
- Povoluje se organizace farmářských trhů
- Otevírají se venkovní prostory ZOO při omezené celkové kapacitě


22.3.2021 - Došlo k úpravě pravidel pro testování a samotestování pro přístup na pracoviště IMS. Zaměstnanci obdrželi podrobnější pokyny do svých emailových schránek. Nutnost negativního testu starého nejvíce 7 dní zůstává stále v platnosti.


18.3.2021 - od čtvrtka 18. března dochází ke změně následujících opatření:
- sportování a volnočasová aktivita je povolena na území celého okresu (nikoli jen obce)
- při dodržení rozestupů lze venku sportovat bez zakrytých úst

Plné znění nových vládních opatření je k nalezení zde - VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY (odok.cz)


12.3.2021 - od středy 17. března nebude umožněn přístup do prostor IMS zaměstnancům, kteří nebudou mít potvrzení o méně než 7 dní starém negativním výsledku testu na covid (PCR či antigenní). Výjimku z tohoto opatření mají zaměstnanci, kteří v posledních 90 dnech byli covid pozitivní – dokládá se čestným prohlášením zde ke stažení: https://bit.ly/3qGMvFC. Samotestování doma bohužel není dle nařízení vlády možné.

Zároveň byla automaticky udělena paušální výjimka z opatření rektora č. 8/2021 (https://cuni.cz/UK-11004.html) - zaměstnanci mohou docházet na pracoviště za splnění výše uvedených podmínek dle OR č. 9/2021.

pondělí 15. 3. od 13 do 15 hodin proběhne ad hoc testování na parkovišti před Pekařskou 16. Informace o registraci a o dalších možnostech testování obdrželi všichni zaměstnanci IMS do svých e-mailových schránek. 


10.3.2021 - Institut mezinárodních studií aktuálně připravuje plán pro zaměstnance ve spojitosti s novými pravidly Univerzity Karlovy a Fakulty sociálních věd týkajícími se povinného testování při přítomnosti na pracovišti. Na opatření platná ke dni 17.3.2021 bude institut reagovat a forma této reakce bude oficiálně vyhlášena do konce tohoto týdne.


2.3.2021 - Knihovny UK dále fungují na principu bezkontaktních výdajových okének. Objednávku knih lze provést v centrálním katalogu UK viz http://ckis.cuni.cz/Všechny výpůjčky knih byly prodlouženy do 1. 4. 2021.

Cesta pro rezervovanou knihu do knihovny je součástí přípravy na zkoušku a potvrzení o rezervaci, spolu s průkazem studenta lze předložit k ověření oprávnění cestování mezi okresy.


1.3.2021 - Shrnutí nařízení platných od 1. 3. do 21. 3. 2021 najdete zde.

Kompletní znění najdete zde: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUPWWU


19.2.2021 - od 22. února 2021 vyvstává povinnost nosit respirátory typu FFP2 či nanoroušky v prostorách nemocnic, ve veřejné dopravě a v obchodech.


13.2.2021 - Omezení cestování do Německa. S platností od neděle 14. února 2021 bude ČR zařazena na seznam oblastí s mimořádně nakažlivou mutací viru. Na hranicích budou obnoveny kontroly, přesná pravidla pro cestování budou upřesněna, zatím se očekává jen několik výjimek, např. pracovníci ve zdravotnictví. Přesné informace budou k nalezení na mzv.cz.


12.2.2021 - Díky aktuální dohodě mezi Ministerstvem kultury ČR a Svazem knihkupců a nakladatelů bude nadále možný přístup k digitalizovaným fondům Národní knihovny ČR a dalších institucí do 30. června 2021.

Do databáze NDK-COVID lze přistoupit z adresy https://ndk.cz/podminky-zpristupneni po přihlášení přes tlačítko Přihlásit knihovním účtem/eduID. Přihlašovací údaje jsou shodné s univerzitními CAS údaji.


2.2.2021 - od 5. února 2021 se mění podmínky pro cestování do České republiky.

 • bez jakýchkoliv opatření lze přicestovat pouze ze zemí označených zeleně na nové cestovatelské mapě
 • v ostatních případech je potřeba vyplnit tento formulář
 • v případě cesty ze zemí označených oranžově je třeba absolvovat PCR test ještě před cestou
 • u zemí označených červeně je třeba absolvovat nejen PCR test před cestou, ale také tento test zopakovat po 5 dnech od příjezdu
 • nově přibývá označení tmavě červené - při příjezdu z takto označených zemí je nutné navíc po příjezdu absolvovat 5 denní karanténu, která je ukončena PCR testem a 10 dní od příjezdu nosit respirátor minimálně FFP2.
 • více informací a aktuální cestovatelská mapa je k nalezení zde.

30.1.2021 - Počínaje dnešním dnem se zakazuje cestování cizinců na území České republiky.

Zákaz se vztahuje na všechny země bez ohledu na to, v jaké kategorii semaforu se daná země nachází. Mezi výjimky patří pracovní cesty, návštěvy rodiny, cesty za účelem zdravotní péče a studenti navracející se České republiky z důvodu studia na místních univerzitách.

Více informací o výjimkách najdete zde: https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/volny-pohyb-0079.pdf.


26.1.2021 - Počínaje dnešním dnem vyvstává povinnost nosit respirátory typu FFP2 při pobytu v budově IMS Pekařská 10.


4.1.2021 - Sledujte prosím bedlivě opatření vlády https://covid.gov.cz/ a protiepidemického systému PES. Momentálně se nacházíme v 5. stupni.

Veškerá pravidla stanovená Krizovým štábem IMS jsou v souladu s těmito opatřeními.


4.12.2020 - Ředitel IMS publikoval vyhlášku k organizaci zkouškového období na zimní semestr 2020/2021


3. 12. 2020 - od 3. prosince 2020

ČR se přesouvá do stupně 3. na pětistupňové škále protiepidemického systému PES.

 • Nově jsou tak otevřeny obchody a restaurace (s omezenou kapacitou)
 • Na veřejnosti se může setkat najednou až 50 lidí, uvnitř 10
 • Sportoviště budou otevřena za maximální kapacity 10 účastníků

Všechna opatření najdete na: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/pes


23.11.2020 - od 23. listopadu 2020

 • Nově se na veřejnosti může setkat až 6 osob
 • Zákaz nočního vycházení od 23:00 do 5:00
  • výjimkou je cesta do zaměstnání, výkon zaměstnání
 • Zákaz denního vycházení od 5:00 do 23:00
  • výjimkou je cesta do zaměstnání, výkon zaměstnání, nezbytné cesty za rodinou a za nákupem životních potřeb
  • výjimkou je pobyt v přírodě či ve vlastních rekreačních zařízeních
  • výjimkou je vycestování z ČR
 • Je doporučen home-office ve všech institucích, kde je to možné
 • Po - So - maximální otevíracá doba obchodů je do 23:00
 • V neděli jsou všechny obchody zavřené

18.11.2020 - počínaje dnešním dnem musí být obchody a provozovny služeb uzavřeny v pondělí až sobotu mezi 21:00 a 4:59, v neděli a ve svátek (státní i nestátní) pak musí být uzavřeny po celý den. Stále však platí omezený počet osob, který se v obchodu může pohybovat. Proto mohou vznikat fronty.


7.11.2020 - Vláda ČR zveřejnila nový web, kde najdete přehledně veškeré informace ohledně platných opatření, Web má i anglickou mutaci - https://covid.gov.cz/.


24.10.2020 - 1. Lékařská fakulta UK nabízí zvýhodněné testování pro samoplátce (studenty, zaměstnance a jejich rodinné příslušníky). Bližší informace naleznete na této stránce v sekci Epidemiologický manuál.


6.10.2020 - seznam testovacích míst v Praze - zde


5.10.2020 - prosím věnujte pozornost novým opatřením vlády ČR - 

https://koronavirus.mzcr.cz/vlada-od-5-rijna-omezuje-hromadne-akce-omezeni-cekaji-i-stredni-vyssi-a-vysoke-skoly/


23.10.2020 - od 23. října 2020 (do 3.listopadu 2020)

 • dochází k uzavření knihoven
 • institut/fakulta pracují na možnostech zpřístupnění literatury studentům
 • Městská knihovna v Praze nabízí rozšířené portfolio e-knih
 • pro více informací sledujte web IMS/FSV nebo přímo knihovny

22.10.2020 - od 22. října 2020

 • zakazuje se volný pohyb osob s výjimkou cest do zaměstnání a za rodinou, na nákup nutných potřeb nebo do přírody
 • omezují se služby, ale obchody, ve kterých je možné nakoupit jídlo a základní potřeby zůstávají otevřené (a v obchodech je nutné dodržovat rozestupy dva metry)
 • zavírají se veškeré ubytovací služby (hotely, hostely atd.) pokud neslouží účelům služebních cest

Vláda nařizuje

 • omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených
 • omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru
 • pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob, s výjimkou členů rodiny či společné domácnosti

20.10.2020 - od 21. října 2020

 • Vyvstává povinnost nosit roušky všude na území obce (tedy v zastavěném území). Toto nařízení neplatí pouze v případě, jde-li člověk tímto územím sám, nebo se členy své rodiny.

13.10.2020 - od 14. října 2020 

 • Studenti, kteří nemají bydliště v ČR (tedy cizinci i Slováci) mohou na kolejích zůstat. PROSÍM VĚNUJTE POZORTNOST POUZE POSLEDNÍMU ODSTAVCI NA TOMTO LINKU.
 • Českým studentům (kromě mediků) je důrazně doporučeno koleje opustit (v případě, že se nenalezají v situaci, kdy by odstěhování z kolejí pro ně představovalo existenční problémy). V obou případech je potřeba informovat Koleje a Menzy (skrze zaslání emailu na koleje.bounce@kam.cuni.cz) o vaší situaci, a to nejpozději do 14. října 2020 do 18:00Aktuální informace zde.
 • Zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti.
 • Zavření restaurací, mimo rozvoz a výdejní okénka.
 • Na veřejnosti může být pohromadě maximálně 6 osob (včetně venkovních prostor a sportování).
 • Povinnost nosit roušky platí i na zastávkách MHD (již od úterý 13.října 2020!)

Informace pro zaměstnance s dětmi - od 14. října 2020

 • Ruší se veškerá zbylá výuka na ZŠ a ZUŠ (min. do 2.listopadu 2020).
 • MŠ zůstávají otevřené.
 • OČR na rozdíl od jara zůstává na 60% mzdy.
 • Ruší se školní družiny.

11.10.2020 - od 12. října 2020

 • Veškeré kulturní akce (divadla, kina atd.), sportovní akce a jiné volnočasové aktivity jsou zakázány, pokud by se více než 10 osob mělo sejít uvnitř / pokud by se více než 20 osob mělo sejít venku.
 • Od 12. října je ve třídách zakázána přítomnost studentů vysokých škol
 • Existují také omezení aktivit veřejných orgánů a institucí, takže úřední hodiny pro veřejnost budou jen dva dny v týdnu a pět hodin denně po dobu dvou týdnů.

Podrobnosti najdete zde.


9.10.2020 - od 9. října 2020 (nejméně do 25. října):

 • Zavřena budou všechna vnitřní sportoviště, bazény, wellness zařízení a zoologické zahrady.
 • Restaurace, hospody a kluby musí zavírat ve 20:00.
 • Zákazníci v restauracích, hospodách a klubech jsou usazeni tak, aby mezi nimi byla vzdálenost nejméně 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu. Kromě toho mohou u jednoho stolu sedět nejvýše 4 osoby.
 • Do nákupních center a dalších provozoven bude možné vstoupit ve skupinách maximálně dvou osob. V nákupních centrech nebude wifi připojení na rozích s jídlem; u jednoho stolu v rozích s jídlem mohou sedět nanejvýš 2 lidé.

24.9.2020 - byla zavedena nová pravidla pro studenty, kteří vstupují na české území. Více info v sekci Information of the State management about COVID-19 zde.


23.9.2020 - pravidla III. (červeného) stupně semaforu byla specifikována.

 • Konzultace jsou doporučeny pouze on-line. Pro osobní styk se studenty slouží vybrané místnosti v Pekařské 16 - č. 106 a č. 111.
 • Pro odevzdání a podpis studentských dokumentů slouží schránka na vrátnici v přízemí budovy Pekařská 10.

20.9.2020 - dle nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy je na IMS nařízena do 31. 10. plošná on-line výuka.


18.9.2020 - od 22. 9. vyhlašuje Krizový štáb COVID na IMS III. (červený) stupeň semaforu. Žádáme všechny studenty a zaměstnance, aby se řídili příslušnými pokyny semaforu. 


14.9.2020 - dnes byl zprovozněn nový telefonní kontakt, na který se můžete obracet v případě zdravotních problémů a dotazů týkajících se COVID-19: +420 773 740 250. Na tento mobil se můžete obracet v době od 9:00 do 16:00.


10.9.2020 - obličejové masky jsou povinné od 10. září 2020:

 • ve všech vnitřních prostorách budov mimo domov nebo ubytování (např. hotelový pokoj),
 • ve společných prostorách škol,
 • v prostředcích veřejné dopravy (městská hromadná doprava, meziměstské autobusy a vlaky, taxíky),
 • během masových akcí v interiéru.

Více informací naleznete na oficiálních stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky.


9.9.2020 - počínaje dnešním dnem platí II. (žlutý) stupeň semaforu.


8.9.2020 - byl zřízen nový email covid.ims@fsv.cuni.cz, na který mohou studenti zasílat dotazy týkající se opatření COVID zavedených na půdě IMS. Zároveň Vás prosíme, abyste na tento email nahlašovali, jestli jste byli sami nakaženi, uvaleni do karantény nebo jste přišli do styku s osobou pozitivně testovanou na COVID-19. Předem děkujeme za spolupráci!