Vyhlášky ředitele IMS pro studenty

Vyhlášky ředitele IMS pro studenty

ZS 2020/2021

16/2020 Vyhláška ředitele IMS k zahájení studia v ZS školního roku 2020/2021

LS 2019/2020

15/2020 Vyhlášení interní soutěže na dvě až čtyři místa v Centru doktorských studií (CDS) na Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy
(IMS FSV UK)
13/2020 Vyhláška k organizaci Specifického vysokoškolského výzkumu na IMS FSV UK (SVV) 
12/2020 Vyhláška ředitele IMS FSV UK (dále jen IMS) k organizaci zadávání a odevzdávání projektů bakalářských a magisterských prací v LS 2020 
06/2020 Vyhláška ředitele k organizaci výběrového řízení na praktické stáže v rámci programu Erasmus+ na IMS na LS 2019/2020 a na akademický rok 2020/2021
05/2020 Vyhláška ředitele k organizaci výběrového řízení v rámci programu Erasmus+ mezinárodní kreditová mobilita na IMS na akademický rok 2020/2021
04/2020 Vyhláška ředitele k organizaci výběrového řízení v rámci programu Erasmus+ na IMS na akademický rok 2020/2021
01/2020 Vyhláška ředitele IMS FSV UK k zahájení studia v LS školního roku 2019/2020

Vyhláška ke koronaviru Covid-19

08/2020 Vyhláška ředitele ke studijnímu provozu Institutu mezinárodních studií FSV UK v průběhu opatření proti Koronaviru ze dne 17. března 2020
07/2020 Vyhláška ředitele k provozu Institutu mezinárodních studií FSV UK v průběhu opatření proti Koronaviru ze dne 11. března 2020

Rok 2019

2019 Citační norma a základní tipy k odkazování pro studenty
2019 Vyhláška ředitele IMS FSV UK k organizaci stáží v rámci povinně volitelných předmětů bakalářského a magisterského studia + formulář žádosti
10/2019 Vyhláška ředitele IMS k organizaci výběrového řízení na praktické stáže v rámci programu Erasmus+ v AR 2019/2020
08/2019 Vyhláška ředitele IMS k organizaci výběrového řízení na pobyty v rámci programu Erasmus+ mezinárodní kreditová mobilita v AR 2019/2020
04/2019 Vyhláška ředitele IMS k postupu ve věci studentských plagiátů
2019 Vyhláška ředitele k organizaci SVV v roce 2019 pro doktorandy
2019 Vyhlášení soutěže CDS 2019
07/2019 Vyhláška ředitele IMS k zahájení studia v zimním semestru školního roku 2019/2020