Platná nařízení od 1.3.2021

Platná nařízení od 1.3.2021

1) Omezení pohybu:

 • je možné se pohybovat pouze v rámci okresu
 • k 1. 3. je nutné si vybrat místo pobytu (nemusí být trvalé bydliště), kde je nutné následně setrvat po celou dobu trvání opatření (lze se vrátit do místa trvalého bydliště)
 • vycházky do přírody a sportování možné pouze na území obce (Praha je brána jako obec, takže se lze pohybovat po celém jejím území)
 • během dne (od 5:00 do 21:00) je možné se pohybovat mimo bydliště pouze z těchto důvodů – cesta do práce, k lékaři, na nákup, na úřad, nebo kvůli péči o blízké – jsou tudíž zakázané návštěvy u příbuzných či kamarádů (i v rámci obce)
 • v rámci okresu není potřeba mít písemný dokument, když vás zastaví kontrola, tak stačí ústní vysvětlení
 • podle usnesení vlády ČR se zakazuje pohyb cizinců na území ČR, pokud přicestovali po 1.3.2021 z jiného důvodu, než je uvedeno v bodu II. vládního opatření (např. pracovní cesta, cesta k lékaři apod.). https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUPWWU.

2) Výjimky z omezení pohybu

Kompletní znění zde: https://www.mvcr.cz/clanek/pohyb-mezi-okresy.aspx

3) Školy

 • zůstávají povolené státní zkoušky (maturity, přijímačky, SZZK)

4) Obchody a služby

5) Změny v epidemiologických opatřeních

Ochrana dýchacích cest:

 • v zastavěném území venku vždy povinná alespoň rouška
 • udržování rozestupu alespoň 2 metry
 • v MHD, obchodech, na pracovišti povinnost respirátorů FFP2

 Karanténa:

 • prodloužena z 10 dní na 14