Vyhlášky ředitele IMS

Vyhlášky ředitele IMS

Pro zaměstnance

LS 2019/2020

15/2020 Vyhlášení interní soutěže na dvě až čtyři místa v Centru doktorských studií (CDS) na Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy
(IMS FSV UK)
13/2020 Vyhláška k organizaci Specifického vysokoškolského výzkumu na IMS FSV UK (SVV)
11/2020 Metodický pokyn ředitele IMS FSV UK (dále jen IMS) k organizaci a technickému zajištění zkoušek a státních závěrečných zkoušek v LS 2020
10/2020 Vyhláška ředitele IMS FSV UK (dále jen IMS) k organizaci zkouškového období v LS 2020
09/2020 Vyhláška ředitele IMS o čerpání dovolené v roce 2020
03/2020 Vyhláška ředitele IMS k odměňování pracovníků IMS za výuku

Vyhláška ke koronaviru Covid-19

08/2020 Vyhláška ředitele ke studijnímu provozu Institutu mezinárodních studií FSV UK v průběhu opatření proti Koronaviru ze dne 17. března 2020
07/2020 Vyhláška ředitele k provozu Institutu mezinárodních studií FSV UK v průběhu opatření proti Koronaviru ze dne 11. března 2020

ZS 2019/2020

02/2020 Vyhláška ředitele IMS k odměňování výzkumných výstupů na
Institutu mezinárodních studií FSV UK od roku 2020
2019 Pravidla pro využívání audio-video techniky na Institutu mezinárodních studií FSV UK
03/2019 Vyhláška ředitele IMS k mediálním výstupům zaměstnanců a doktorandů IMS FSV UK
2019 Vyhláška ředitele IMS k organizaci SVV v roce 2019
2019 Pravidla pro financování aktivit souvisejících s výzkumem na Institutu mezinárodních studií FSV UK
05/2019 Vyhláška ředitele IMS o čerpání dovolené v roce 2019
2019 Pravidla odměňování publikačních výstupů na Institutu mezinárodních studií FSV UK pro rok 2019

Stránka s vyhláškami pro studenty zde