PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D.

PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D.

Působiště:

  • Katedra ruských a východoevropských studií
  • Institut mezinárodních studií

E-mail: ondrej.zila@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 251 080 295

https://is.cuni.cz/studium/kdojekdo/index.php?do=detailuc&kuc=48968

2019-2021 GAČR - „Bosenská (prou)dění: Každodenní usouvztažňování války, postsocialismu a neoliberaliazce v daytonské Bosně a Hercegovině“. 2018–2019 Fulbright-Masarykovo vědecké stipendium, University of Pittsburgh 2018–2022 UNCE Centrum pro transdisciplinární výzkum násilí, traumatu a spravedlnosti, postdoktorand 2017–2019 PRIMUS [PRIMUS/HUM/12]. Za hranice hegemonických narativů a mýtů "Pohnutá minulost" v dějinách a paměti středovýchodní a jihovýchodní Evropy

Geografická oblast: Jihovýchodní Evropa, státy bývalé Jugoslávie Zaměření:Etno-demografické proměny, nucené migrace, konflikty, poválečná rekonstrukce a postsocialistická transformace zemí bývalé Jugoslávie, především Bosny a Hercegoviny.