Mgr. Barbora Chrzová

Mgr. Barbora Chrzová

Působiště:

  • Katedra ruských a východoevropských studií

E-mail: barbora.chrzova@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 770 161 289

Místnost: č. 320, Budova na Staroměstském náměstí

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

2019-21 GAČR "Bosenská (prou)dění: Každodenní usouvztažňování války, postsocialismu a neoliberaliazce v daytonské Bosně a Hercegovině" 2017-21 PRIMUS "Za hranice hegemonických narativů a mýtů. "Pohnutá minulost" v dějinách a paměti středovýchodní a jihovýchodní Evropy"

politika paměti, politika identity, Západní Balkán, nacionalismus

Geografická: Západní Balkán, zejména Bosna a Hercegovina Tématická: Politika paměti a identity v postkonfliktní společnosti, narativy občanství a budování národní identity,