Vlak ke svobodě

Vlak ke svobodě

Výzkumný projekt „Vlak ke svobodě“, na kterém se podílí tým složený z účastníků ze Spolkové republiky Německo a České republiky, se zabývá záchrannou akcí, při níž bylo z koncentračního tábora Terezín v konečné fázi druhé světové války osvobozeno 1200 Židů. Téma projektu je vysoce společensky relevantní z hlediska zkoumání a pochopení strategií spjatých se záchranou osob perzekuovaných válkou, a to i s ohledem na stávající situaci v Evropě. V rámci několika segmentů projektu, které čítají 1) mezinárodní workshop ve formě studijní cesty, 2) semestrální výzkumný seminář a 3) putovní výstavu, bude účastníkům umožněno kromě studia minulosti v historickém, socioekonomickém a politickém kontextu nahlédnout na tematiku skrze subjektivní příběhy přeživších. Důležitým cílem projektu je snaha o prohloubení povědomí a rozšíření znalostí o tematice holocaustu prostřednictvím prezentace výsledků projektu veřejnosti. Za tímto účelem plánujeme využít jak virtuální prostředí (webové rozhraní a sociální sítě participujících univerzit), tak realizovat putovní výstavu studentských prací mezi Prahou a Berlínem, která bude zpřístupněna široké veřejnosti.

Oficiální webové stránky projektu: https://www.geschkult.fu-berlin.de/e/fmi/bereiche/ab_didaktik/ZugInDieFreiheit/index.html

Výzkumný tým

Karls-Universität Prag

Prof. Dr. Kateřina Králová – Associate Prof. in Contemporary History

 

Freie Universität Berlin, Friedrich-Meinecke-Institut, Didaktik der Geschichte

Prof. Dr. Martin Lücke – Professur für Didaktik der Geschichte

Dr. Meike Dreckmann-Nielen – Wissenschaftliche Mitarbeiterin

Sonja Hugi, M.A. – Wissenschaftliche Mitarbeiterin

Clemens Bertram, B.A. – Studentischer Mitarbeiter

Sena Çalışkan, B.Sc. – Studentische Mitarbeiterin

 

Pädagogische Hochschule St. Gallen

Prof. Dr. Johannes Gunzenreiner – Co-Leiter der Fachstelle Demokratiebildung und Menschenrechte 

Prof. Dr. Thomas Metzger – Co-Leiter der Fachstelle Demokratiebildung und Menschenrechte

Helen Kaufmann, M.A. – Wissenschaftliche Mitarbeiterin

 

Mamlock Foundation Berlin

Michael Mamlock – Vorsitzender des Kuratoriums und Initiator des Projekts mit der PH St. Gallen

Donor

Projekt je financovaný z programu Česko-německý fond budoucnosti.

Logo [Česko-německý fond budoucnosti]

Doba řešení projektu

Projekt probíhá v období červen 2022 - březen 2023.