Memory policy in theoretical and practical dimensions

Memory policy in theoretical and practical dimensions

Mezinárodní workshop v rámci projektu CENTRAL s názvem „Paměťová politika v teoretických a praktických dimenzích. Hromadné násilí v kolektivní paměti národů východní Evropy a Balkánu (1045-2020) “proběhne na jaře 2022 na Fakultě sociálních věd ELTE. Akce poskytne příležitost představit výzkum jak seniorským, tak juniorským akademikům, včetně doktoradů. Workshop je věnován stále konfliktnímu potenciálu, který má kolektivní paměť v mnoha zemích východní Evropy a Balkánu. Důvodem je skutečnost, že různí účastníci hromadného násilí - vědomě či nevědomě - vytvářejí různé vzpomínky, které závisí na jejich rolích v konfliktech (hrdinové, oběti, přihlížející a zločinci). Bezprostřední účastníci těchto událostí v průběhu času tak vykreslováním svých vzpomínek vytvářejí určitou formu komunikační paměti. Přestože je subjektivní, komunikativní paměť hraje významnou roli při společenské reflexi událostí. V případě národních a etnicko-konfesionálních konfliktů pak vzpomínky často stojí v rozporu, či dokonce zabraňují smíření, které je klíčové pro řešení následků masového násilí.

Výzkumný tým

Donor

Doba řešení projektu

Projekt bude probíhat v roce 2022.