Právní kultury a podnikatelské prostředí ve střední Asii

Právní kultury a podnikatelské prostředí ve střední Asii

Central Asian law je výzkumný a tréninkový projekt, který má za cíl přispět k hlubšímu poznání a vysvětlení spojitosti mezi právní kulturou, místním obchodním prostředím a státní správou ve Střední Asii. Výzkum umožní týmu 1) vytvořit novou empirickou znalosti právní kultury a obchodní etikety v regionu; 2) diskutovat existující paradigmata výzkumů socio-právních studií, práva, ekonomiky a businessu, Středoasijských studií (obecněji post-sovětských studií) či výzkumu státu a práva; 3) poskytnout strategické informace pro obchodn aktéry se zájmem o region nebo operující v regionu; 4) informovat mezinárodní organizace a decision-makery v EU a ve Střední Asii o možných cestách, jak zlepšit obchodní a investičn klima, vládu zákona a práva v regionu.

Oficiální webové stránky projektu:

https://www.centralasianlaw.lu.se/

Výzkumný tým

Hlavní řešitel projektu: Lund University, Lund,Švédsko

Partneři: Latvijas Universitate (Riga, Lotyšsko), Marmara üniversiteti (Istanbul, Turecko), Rigas Juridiska Augstskola SIA (Riga, Lotyšsko), Universität Zürich (Zürich, Švýcarsko), L.N. Gumilyov Eurasian National University (Nur-Sultan, Kazachstán), Toshkent Shahridagi Xalqaro Westminster Universiteti (Taškent, Uzbekistán), Khujand Polytechnic Institute of Tajik Technical University of Tajikistan by Academic M.C. Osimi (Khudjand, Tádžikistán), SIAR Research and Consulting LLC (Biškek, Kyrgyzstán), O’zbekiston Respublikasi Bosh Prokuraturasi Akademiyasi (Taškent, Uzbekistán), Tebigy Kuwwat Public Association (Ašgabat, Turkmenistán).

Výzkumný tým za IMS má na starosti zpracování výzkumných studií a reportů (se zaměřením na Turkmenistán) a vedení a koordinaci výzkumného týmu.

Donor

Tento projekt je financován z programu EU Horizon 2020.

Horizon H2020 | REFINE

Doba řešení projektu

Projekt probíhá v období 2020 - 2024.