CENTRUM PRO TRANSDISCIPLINÁRNÍ VÝZKUM NÁSILÍ, TRAUMATU A SPRAVEDLNOSTI

CENTRUM PRO TRANSDISCIPLINÁRNÍ VÝZKUM NÁSILÍ, TRAUMATU A SPRAVEDLNOSTI (VITRI)

Centrum pro transdisciplinární výzkum násilí, traumatu a spravedlnosti (akronym VITRI) bude střediskem pro studium kolektivního násilí, rekonciliace a tranzitivní spravedlnosti na Univerzitě Karlově. VITRI usiluje o to iniciovat spolupráci mezi různými disciplínami a v dlouhodobější perspektivě podnítit začínající vědce a pokročilé doktorské studenty k samostatné vědecké práci. Zároveň si klade za cíl produkovat excelentní vědecký výzkum s mezinárodním přesahem. Za tímto účelem bude sestaven mezinárodní vědecký poradní panel, spolupracující se seniorními členy centra. Kolektivní násilí a jeho devastující následky jsou v rámci tohoto centra zkoumány z řady perspektiv: od lékařské a historické až po politické a právní. Odborníci z různých disciplín – politologové, historikové, psychologové,(vojenští) psychiatři a právníci – zkoumají komplexně pojímané kolektivní násilí a jeho trvalé následky na společnosti z multidisciplinární perspektivy. Přestože se z časového hlediska výzkum centra zaměřuje především na 20. století a současnost, nevylučuje výzkum ani hlubší historické sondy za účelem ověření či vyvrácení stávajících modelů a teorií a formulování nových.

UNCE

 

 

 

 

vitri research center

 

 

 

 

 

Oficiální webové stránky:

https://www.vitriresearchcenter.org/

Výzkumný tým

Donor

Projekt je financovaný z programu Univerzity Karlovy UNCE – univerzitní výzkumná centra.

Logo ke stažení - Vzdělávání 21

DOBA ŘEŠENÍ PROJEKTU

Projekt probíhá v období leden 2018 - prosinec 2023.