PhDr. Václav Šmidrkal, Ph.D.

PhDr. Václav Šmidrkal, Ph.D.

Působiště:

  • Katedra německých a rakouských studií
  • Institut mezinárodních studií

E-mail: vaclav.smidrkal@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 267 224 286

Osobní webová stránka

Vedené práce

Místnost: č. C414, Jinonice, budova C

ResearchID: E-9778-2018

Scopus Author ID: 57189495752

ORCID ID: 0000-0003-4056-9851

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=ucit&kod=26029

Soudobé dějiny střední Evropy; historická politika; transformace

Centrum pro transdisciplinární výzkum násilí, traumatu a spravedlnosti (VITRI) – Univerzitní centrum excelence (UNCE/HUM/009), juniorní člen, od roku 2018

Geografická oblast: střední Evropa (Německo, Rakousko, Polsko, Československo) Zaměření: transnacionální soudobé dějiny střední Evropy, kulturní dějiny násilí, váleční veteráni mezi politikou a pamětí, ozbrojené síly, média a společnost, postkomunistická transformace

Moderní dějiny střední Evropy