PhDr. Václav Šmidrkal, Ph.D.

PhDr. Václav Šmidrkal, Ph.D.

Působiště:

  • Institut mezinárodních studií
  • Katedra německých a rakouských studíí

E-mail: vaclav.smidrkal@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 251 080 287

Místnost: č. 3084, Jinonice, budova A

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

https://is.cuni.cz/studium/kdojekdo/index.php?do=detailuc&kuc=26029

Centrum pro transdisciplinární výzkum násilí, traumatu a spravedlnosti (VITRI) – Univerzitní centrum excelence (UNCE/HUM/009), juniorní člen, od roku 2018

Geografická oblast: střední Evropa (Německo, Rakousko, Polsko, Československo) Zaměření: transnacionální soudobé dějiny střední Evropy, kulturní dějiny násilí, váleční veteráni mezi politikou a pamětí, ozbrojené síly, média a společnost, postkomunistická transformace