doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.

doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.

Působiště:

  • Katedra německých a rakouských studíí

E-mail: ota.konrad@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 778 700 736

Osobní webová stránka

Vedené práce

Místnost: č. 220, Pekařská 10

ResearchID: E-9749-2018

Scopus Author ID: 57196281013

ORCID ID: 0000-0001-6142-8711

CV

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

https://is.cuni.cz/studium/kdojekdo/index.php?do=detailuc&kuc=00600

Témata vztahující se k dějinám Evropy v 19., 20. a 21. století

Research Center of Excellence"The Center for the Transdisciplinary Research of Violence, Trauma and Justice" Charles University, 2018-2022 (člen týmu zodpovědný za work package "Violence from a Historical Perspective"). Deutschsprachige Studiengänge in MOE, Deutscher Akademischer Austauschdienst (vedoucí projektu na UK), 2012-současnost. Research Association (Forschungsverbund) "Grenze/n in nationalen undtransnationalen Erinnerungskulturen zwischen Tschechien und Bayern", Czech-Bavarian University Agency, 2017–2020 (koordinátor za FSV UK). Czech-Austrian History Book, financed by the Czech Ministry of Foreign Affairs, Czech Ministry of Education, Youth and Sports, South Moravian Region and Vysočina Region, 2014-2018 (coordinator of the Czech part of the project) Violence in Central Europe During and in the Aftermath of the World War I. Austrian and Czech Lands in Comparison. GAČR, 2014-2016 (spoluřešitel). Edvard Beneš, Germans and Germany, GAČR, 2010-2014 (člen týmu). Czechoslovak-Austrian Relationship in 1918-1938. GAČR, 2009-2011 (hlavní výzkumník).

Moderní a soudobé dějiny; kulturní dějiny násilí, dějiny první a druhé světové války ve střední Evropě, dějiny Českolovenska, soudobě dějiny Rakouska, dějiny humanitních věd a univerzit; dějiny mezinárodních vztahů

Ota Konrád je docentem moderních dějin a garantem doktorského oboru Moderní dějiny. Od února 2021 do ledna 2022 působí jako badatel na Ústavu východevropských a jihovýchodoevropských dějin na univerzitě v Mnichově v rámci Humboldtova stipendia. V letech 2012 - 2019 byl vedoucím Katedry německých a rakouských studií na FSV UK. V roce 2018 (LS) byl hostujícím profesorem (Vertretungsprofessor) na univerzitě v Regensburgu. Od roku 2012 je spolu s Beate Fieseler (Univerzita Heinricha Heineho v Düsseldorfu) koordinátorem programu DAAD "Německojazyčné studijní obory ve střední a východní Evropě" na UK. Ve své badatelské práci se věnoval dějinám humanitních věd a univerzit, dějinám zahraniční politky a mezinárodních vztahů, dějinám první světvoé války ve střední Evropě, kulturním dějinám násilí a soudobým rakouským dějinám. Spolu s Rudolfem Kučerou publikoval knihu "Cesty z apokalypsy. Fyzické násilí v pádu a obnově střední Evropy" (Praha: Academia 2018). Kniha byla nominovaná na cenu Magnesia litera v kategorii naučná literatura (2019). Revidovaná anglická verze vyjde v roce 2021 v nakladatelství Oxford University Press. V současné době pracuje na projektu, který se zabývá vztahem mezi domácím násilí a poválečnou rekonstrukcí v Československu po roce 1945.