doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.

doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.

Působiště:

  • Katedra německých a rakouských studíí
  • Oboroví garanti

E-mail: konrad@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 251 080 288

Vedené práce

Místnost: č. 3102, Jinonice, budova A

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

https://is.cuni.cz/studium/kdojekdo/index.php?do=detailuc&kuc=00600

Research Center of Excellence"The Center for the Transdisciplinary Research of Violence, Trauma and Justice" Charles University, 2018-2026 (člen týmu zodpovědný za work package "Violence from a Historical Perspective"), 2018-2022 Research Association (Forschungsverbund) "Grenze/n in nationalen undtransnationalen Erinnerungskulturen zwischen Tschechien und Bayern", Czech-Bavarian University Agency, 2017–2020 (koordinátor za FSV UK). Czech-Austrian History Book, financováno MZV ČR, MŠMT ČR, Jihomoravským krajem a krajem Vysočina, 2014-2017 (koordinátor za českou stranu) Violence in Central Europe During and in the Aftermath of the World War I. Austrian and Czech Lands in Comparison. GAČR, 2014-2016 (výzkumník) Edvard Beneš, Germans and Germany, GAČR, 2010-2014 (člen týmu) Czechoslovak-Austrian Relationship in 1918-1938. GAČR, 2009-2011 (hlavní výzkumník)

Ota Konrád pracoval na tématech zabývajících se dějinami humanitních věd, dějinami zahraniční politiky a dějinami první světové války ve střední Evropě. Je spoluautorem (spolu s Rudolfem Kučerou) knihy Cesty z apokalypsy: Fyzické násilí v pádu a obnově střední Evropy 1914–1922 (2018), která se zabývá kulturními dějinami násilí v Rakousku, v českých zemích, a Jižním Tyrolsku v první světové válce a následky. V současné době připravuje projekt o kolektivním násilí jako o nástroji pro změnu národní identity na konci druhé světové války v Československu a Evropě.