Dissent in Transatlantic Perspective

Dissent in Transatlantic Perspective

Hlavním cílem tohoto projektu je prozkoumat koncept disentu z různých oborových perspektiv, aby bylo možné posoudit jeho různé významy, využití a trvalou relevanci. Zvláštní význam mají transatlantické a transnacionální aspekty disentu, které poskytují cenné komparativní perspektivy pro probíhající debaty týkající se tohoto tématu.

Jako jeden z referenčních rámců by měla sloužit nedávná vlna populistických a/nebo autoritářských režimů, které jsou nepřátelské vůči samotnému konceptu disentu.

Grant Americké ambasády

Oficiální webové stránky projektu:

Homepage | DISSENT 2022 (cuni.cz)

Výzkumný tým

Donor

Tento projekt je financován z programu malých grantů Americké ambasády.

American Center Logo - U.S. Embassy in The Czech Republic

Doba řešení projektu

Symposium se uskuteční v květnu 2022.