Jak vyléčit válku? Vývoj psychiatrického vědění a jeho vlivu na utváření sociálních norem v Evropě v letech 1945 až 1968

Jak vyléčit válku?

Vývoj psychiatrického vědění a jeho vlivu na utváření sociálních norem v Evropě v letech 1945 až 1968

Výzkumný projekt se zabývá vývojem psychiatrického vědění a jeho vlivem na utváření sociálních norem v poválečné Evropě mezi léty 1945 a 1968. Hlavním výzkumným cílem tohoto projektu je zkoumat, jakým způsobem konstruovalo psychiatrické vědění představu o duševním zdraví člověka a jakým způsobem se toto vědění v interakci s trestně-právními systémy podílelo na utváření sociálních norem v poválečné Evropě. Za tímto účelem je projekt rozdělený do tři hlavních částí: 1. Studium expertních diskusí na mezinárodních konferencích pořádaných Světovou psychiatrickou asociací (WPA), Světovou federací pro duševní zdraví (WFMH) nebo Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a studium odborných časopisů a učebnic. 2. Analýza případových studií kriminálních soudních procesů, při kterých byl vyžádán znalecký psychiatrický posudek, ve třech evropských městech: Düsseldorfu, Londýně a Praze. 3. Zkoumání medializace těchto procesů na veřejnosti.

Výzkumný tým

Donor

 Projekt je financovaný z programu Univerzity Karlovy GAUK – Grantová agentura Univerzity Karlovy.

Logo ke stažení - Vzdělávání 21

Doba řešení projektu

Projekt probíhá v období 2018 - 2021.