Srovnávací studie

Srovnávací studie

o institucionální podpoře organizací působících v oblasti česko-německých vztahů

Cílem projektu je zhodnocení kvality sítě institucionálních aktérů (organizací občanské společnosti) v rámci česko-německých vztahů pro interní potřeby Česko-německého fondu budoucnosti. Řešitelé srovnávají česko-německou interakci s jinými bilaterálními relacemi SRN, kombinují kvantitativní a kvalitativní metody výzkumu a hodnotí nejen stávající situaci, ale i perspektivy dalšího vývoje. 

 

Výzkumný tým

  • Vedoucí výzkumu / editorky: Dr. Zuzana Lizcová (IMS FSV UK), Dr. Jana Urbanovská (FSS MUNI)
  • Výzkumní pracovníci: doc. Tomáš Nigrin (IMS FSV UK), Jan Zajíc (HKB), prof. Karel Müller, CEVRO

 

  • Konzultanti:
  • Dr. Anja Hennig - Europa-Universität Vidriana Frankfurt (Oder)
  • Prof. Dr. Frank Baasner - Deutsch-Franzözisches Institut (DFI)
  • Joachim Bleicker - Deutsche-Botschaft Kopenhagen

Donor

Tento projekt je financován z programu Česko-německého fondu budoucnosti.

CNFB

Doba řešení projektu

Projekt probíhá v období června 2022 - února 2023.