E-NOTE

2nd Teaching Excellence Training for Academic Staff

European Network on Teaching Excellence tímto oznamuje další plánované školení pro akademické pracovníky, které se uskuteční online ve dnech 9. - 13. ledna 2023. Školení je organizováno pod záštitou projektu strategického partnerství Erasmus+ E-NOTE. Kodaňská univerzita akci pořádá ve spolupráci s univerzitami v Leidenu, Coimbře a s Univerzitou Karlovou.

Školení se zaměří na to, jak provádět excelentní výuku a přípravu učitelů a jak zajistit podpůrné a na rozvoj orientované prostředí pro excelentní výuku a přípravu vyučujících na katedrové, institucionální i národní a mezinárodní úrovni. Koncepce programu zohledňuje rozdíly ve fázi vývoje a realizace programů excelentní výuky. Bude se jednat o kombinaci prezentací a workshopů s různým zaměřením v závislosti na potřebách účastníků.

Více informací o tématu jednotlivých dnů a časovém harmonogramu naleznete zde (Training on teaching excellence).

E-Note

European Network On Teaching Excellence

 

Cílem projektu e-NOTE je zvýšit transparentnost, koherenci a konvergenci v oblasti zvyšování a oceňování pedagogických schopností ve vysokém školství. Současně chce e-NOTE stimulovat spolupráci vedoucí k vytvoření celoevropských standardů v této oblasti. Konsorcium e-NOTE je vedené Leidenskou univerzitou (NL) a podílí se na něm vedle Univerzity Karlovy také univerzity v Kodani (DK) a Coimbře (PT), belgický Global Governance Intitute a univerzitní asociace Coimbra Group. Společně se tito partneři pokusí identifikovat dobrou praxi v oblasti online a offline výuky na bakalářské a magisterské úrovni i v oblasti školení doktorandek a doktorandů.

Teaching Excellence

e-NOTE

Oficiální webová stránka projektu:

e-NOTE - European Network On Teaching Excellence

VÝZKUMNÝ TÝM

Na IMS se na projektu podílejí Tomáš Weiss (koordinace), Irena Kalhousová, Tomáš Nigrin, Jiří Vykoukal a Zuzana Krulichová.

Tým IMS se podílí na všech aktivitách projektu a koordinuje vytváření modelového kurzu pro výcvik stávajících a budoucích vysokoškolských pedagožek a pedagogů.

DONOR

Projekt je financovaný z programu Erasmus+.

Erasmus+

DOBA ŘEŠENÍ PROJEKTU

Projekt probíhá v období září 2020 – srpen 2023.