Dr. Irena Kalhousová

Dr. Irena Kalhousová

Působiště:

  • Sekretariát

E-mail: irena.kalhousova@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 778 700 519

Osobní webová stránka

Vedené práce

Místnost: č. 227, Pekařská 10

CV

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

Israel: Politics and Society (ZS 2021), The Israeli-Arab/Palestinian Conflict (ZS 2021 a LS 2022), History, Memory, and Politics: Central Europe and Israel (ZS 2021), Israel’s Foreign Policy Towards the US, Europe and Russia (LS 2022)

Izrael, Izrael a střední Evropa/EU/USA, současné konfliky na Blízkém východě

Izrael, Blízký východ, střední Evropa a Izrael, zahraniční politika, nacionalismus, politika paměti, konstruktivismus