Irena Kalhousová

Irena Kalhousová

Působiště:

  • Institut mezinárodních studií

E-mail: irena.kalhousova@fsv.cuni.cz

Osobní webová stránka

Vedené práce

Místnost: č. 2082, Jinonice, budova A

CV

Israel: Politics and Society (zimní semestr),The Foreign Policy of Poland, the Czech Republic, Hungary, and Slovakia Towards Israel (jarní semestr)

Izrael, Izrael a Střední Evropa/EU/USA, Současné konfliky na Blízkém východě

Izrael, Blízký východ, střední Evropa a Izrael, zahraniční politika, nacionalismus, politika paměti, konstruktivismus