Dr. Irena Kalhousová

Dr. Irena Kalhousová

Působiště:

  • Institut mezinárodních studií

E-mail: irena.kalhousova@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 778 700 519

Osobní webová stránka

Vedené práce

Místnost: č. 227, Pekařská 10

CV

Israel: Politics and Society (ZS 2020), The Israeli-Arab/Palestinian Conflict (LS 2021), The Foreign Policy of Poland, the Czech Republic, Hungary, and Slovakia Towards Israel (LS2020)

Izrael, Izrael a střední Evropa/EU/USA, současné konfliky na Blízkém východě

Izrael, Blízký východ, střední Evropa a Izrael, zahraniční politika, nacionalismus, politika paměti, konstruktivismus