prof. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D.

prof. Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D.

Působiště:

  • Katedra evropských studií
  • Vědecká rada

E-mail: tomas.weiss@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 267 224 290

Vedené práce

Místnost: č. B322, Jinonice, budova B

ResearchID: C-3002-2014

Scopus Author ID: 50361925000

ORCID ID: 0000-0001-7058-8311

CV

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

Evropská zahraniční a bezpečnostní politika;
europeizace;
sekuritizace;
malé státy v EU;
česká zahraniční a bezpečnostní politika.

Jako hlavní řešitel
od 2023 Specializace v zahraniční a bezpečnostní politice malých států EU
2019-2022 TeDEUSS - Teaching and Debating EU Small states’ Security, Jean Monnet Chair in EU International Relations and Diplomacy Studies (EACEA)
2017-2019 Pod tlakem internacionalizace a sekuritizace: Proměny bezpečnostní politiky evropských států (GA ČR)
2016-2017 Prosazování českého zájmu v evropských politikách (TA ČR)
2012-2014 Česká zahraniční politika v Evropské unii (GA ČR)
2012-2013 Racionalizace sítě zastupitelských úřadů (TA ČR a MZV ČR)

Jako člen řešitelského týmu
2020-2023 e-NOTE - European Network on Teaching Excellence (Erasmus+)
2020-2022 EUMA - improvement of good governance of climbing and mountaineering in Europe (Erasmus+)
2018 S4D4C - Using science for/in diplomacy for addressing global challenges (Evropská komise, Horizon 2020)
2017-2020 NIECE - New Ideas for Europeanisation from Central Europe, Jean Monnet Centre of Excellence (Evropská komise, Jean Monnet)
2013-2016 Jean Monnet Centre of Excellence – Researching and Teaching European Studies in Central and Eastern Europe (Evropská komise)
2013-2014 Možnosti České republiky v rozhodovacích procesech v Evropském parlamentu (TA ČR a MZV ČR)
2012-2015 TRANSWORLD - Redefining the transatlantic relationship and its role in shaping global governance (Evropská komise, FP7)
2012 Visegrad Priorities and Coordination during the Cyprus EU Council Presidency (Mezinárodní visegrádský fond)
2011-2012 Možnosti a limity působení národních diplomacií po ratifikaci Lisabonské smlouvy ve spolupráci s ESVA a předsednictvím EU (MZV ČR)
2011 Zapojení ČR do evropské bezpečnostní politiky (MZV ČR)
2009-2012 MERCURY - Multilateralism and the European Union in the contemporary global order (Evropská komise, FP7)
2009-2010 EUPOLIS - European Polity post Lisbon (Evropská komise, Jean Monnet)
2007-2008 TTSRL - Transnational Terrorism, Security & the Rule of Law (Evropská komise, FP6)
2006 Vliv práva Evropské unie na mezinárodní závazky České republiky v oblasti trestního práva (MZV ČR)
2005-2009 EU-CONSENT - Wider Europe, Deeper Integration? (Evropská komise, FP6)
2005-2008 EULEIT - Key Concepts for the European Union after Enlargement: Fragmentation, Continuity or Reinvention? (Volkswagen Stiftung)

Můj výzkum i výuka se zaměřují na společnou zahraniční a bezpečnostní politiku Evropské unie, především její institucionální strukturu a vztah k zahraniční a bezpečnostní politice členských států. Zvláštní pozornost v tomto ohledu věnuji tématu malých států a specificky České republice, jako jednomu z reprezentantů malých států v EU.

Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU; malé státy; europeizace; sekuritizace; česká zahraniční a bezpečnostní politika.