Towards a Central European doctoral school in modern history

Towards a Central European doctoral school in modern history

V posledních letech jsme si všimli, že ve vědecké komunitě existuje široká poptávka po podpoře další vědecké spolupráce mezi doktorandy humanitních a společenských věd ve střední a východní Evropě. Proto jsme se rozhodli uspořádat seminář z moderních dějin, abychom podpořili vědeckou výměnu mezi doktorandy a staršími vědeckými pracovníky na partnerských univerzitách CENTRAL. Workshop bude založen na prezentacích probíhajících doktorandských výzkumných projektů. Bude se zabývat tématy souvisejícími s komparativními a transnacionálními dějinami Evropy a dějinami proměn. Workshop má tři hlavní cíle: (1) zvýšit kvalitu doktorských programů v oblasti moderních dějin posílením výměny znalostí, myšlenek a dovedností mezi doktorandy i staršími vědeckými pracovníky v oboru; (2) podpořit spolupráci mezi třemi středoevropskými univerzitami (Univerzita Karlova v Praze, Vídeňská univerzita a Varšavská univerzita) a (3) uspořádat úvodní setkání pro budoucí založení středoevropské doktorské školy moderních dějin. Dvoudenní seminář se uskuteční v Praze a připojí se k němu tři vedoucí vědečtí pracovníci a devět doktorandů z každé partnerské univerzity. Akci organizují docent Ota Konrád (Univerzita Karlova v Praze), profesor Philipp Ther (Vídeňská univerzita) a profesor Jerzy Kochanowski (Varšavská univerzita).

Výzkumný tým

Donor

Doba řešení projektu

Projekt bude probíhat v roce 2022.