Za hranice hegemonických narativů a mýtů

Za hranice hegemonických narativů a mýtů

Beyond Hegemonic Narratives and Myths (BOHEMS) je akademický projekt (2017-21) financovaný Univerzitou Karlovou prostřednictvím výzkumného programu Primus. Prostřednictvím tohoto projektu chceme dospět k lepšímu pochopení problematické minulosti konkrétně v regionech Albánie, Bulharska, České republiky, Řecka, Maďarska, Polska, Rumunska, Slovenska, Turecka a zemí bývalé Jugoslávie. Ačkoli je tento projekt založen na akademickém výzkumu, usiluje o praktické řešení aktuálních otázek týkajících se identity a paměti prostřednictvím prezentace těchto problematických minulostí veřejnosti.

BOHEMS

BOHEMS

Oficiální website of the project:

https://www.bohems.fsv.cuni.cz/

VÝZKUMNÝ TÝM

DONOR

Tento projekt je financován z prostředků Univerzity Karlovy.

UK dlouhé

 

DOBA ŘEŠENÍ PROJEKTU

Projekt probíhá v období 2027 - 2021.