Rychlá spojení metropolitních oblastí

Rychlá spojení metropolitních oblastí

Ekonomický model dopadů (nové) dostupnosti na pracovní trh využívající velká data

Železniční doprava a její rozvoj vstupuje v České republice v současné době do další fáze směrem k budování vysokorychlostních tratí. Českou republiku v následujících letech čeká výstavba vysokorychlostních tratí, což bude představovat objemově velice významnou investici pro státní rozpočet. Právě její efektivní alokace a provedení s ohledem na budoucí společenské potřeby a ekonomické výnosy zvýší její výsledný užitek a povede ke správnému vynaložení veřejných prostředků. Vzhledem k široké míře dopadů a změn stavby vysokorychlostních tratí je třeba využívat nové metody pro simulaci možných potenciálních přínosů. Právě zde se nabízí společensko-vědním modelům včetně využití tzv. velkých dat širokou oblast uplatnění v aplikovaném výzkumu.

Cílem projektu je stanovená postupů pro hodnocení intenzity vlivů plynoucích ze změněné propojenosti metropolitních center s ostatními centry různých úrovní (regionální a lokální) a periferních (příhraničních i vnitřních) území a hodnocení vlivů Rychlých spojení na pracovní trhy v kontextu ČR i blízkého zahraničí.

Výzkumný tým

Za Institut mezinárodních studií se na projektu podílí:

Donor

Projekt je financován agenturou TAČR.

  

Korporátní identita - Technologická agentura ČR  

Doba řešení projektu

Projekt probíhá v období duben 2018 - prosinec 2021.

 

 

 

 

 

 

 

Oficiální web: https://www.muni.cz/vyzkum/projekty/40466