Transatlantic Cooperation in Addressing Global Challenges

Transatlantic Cooperation in Addressing Global Challenges

From Artificial Intelligence Governance to Climate Change Mitigation

Cílem projektu je kriticky zhodnotit možné cesty spolupráce mezi Spojenými státy a Evropskou unií v 21. století. Globální výzvy, počínaje účinným řízením rostoucí oblasti umělé inteligence a konče zmírňováním dopadů změny klimatu, vyžadují kooperativní a mnohostranná řešení. Pokud oba liberálně demokratičtí aktéři najdou společnou řeč v oblasti efektivní, inkluzivní a spravedlivé správy rozsahu globálních výzev, mohou stanovit standardy, které bude zbytek světa následovat. V knize je sestaven tým výzkumníků z konsorcia vedeného Univerzitou Karlovou, jehož součástí jsou Varšavská univerzita, Univerzita v Miláně a Univerzita v Heidelbergu. Kromě toho, že projekt bude sloužit k účelům společného výzkumu, zaměří se také na spolupráci mezi studenty těchto čtyř univerzit, a to především na podporu studentů při tvorbě společných diskusních příspěvků připravených pro projektové workshopy.

Výzkumný tým

Donor

Tento projekt je financován Univerzitou Karlovou a 4EU+ Alliance.

Univerzita Karlova | SOVZ Aliance 4EU+ – Wikipedie

 

Doba řešení projektu

Projekt probíhá v období duben 2021 - listopad 2021.