Katedra německých a rakouských studií - lidé

Vedoucí katedry

Zaměstnanci

Interní doktorandi

Externí doktorandi

PhDr. Monika Březinová

Mgr. Martina Frommer Kerlová