Katedra německých a rakouských studií - lidé

Vedoucí katedry

Zaměstnanci

Prof. Dr. phil. doc. Boris Barth, M.A.

PhDr. David Emler, Ph.D.

PhDr. Lucie Filipová, Ph.D.

JUDr. Vladimír Handl, CSc.

Doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.

Doc. Dr. phil. Rudolf Kučera, Ph.D.

Prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc.

PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D.

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 

PhDr. Václav Šmidrkal, Ph.D.

PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.

Prof. Jörg Vögele - Gastdozent Sommersemester 2020/2021 (DAAD - Heinrich Heine Universität Düsseldorf)

Rene Emmendörffer, M.A. - Fortbildungsstipendiat Sommersemester 2020/2021 (DAAD -  Heinrich Heine Universität Düsseldorf)

Interní doktorandi

Mgr. et Mgr. Ladislav Beneš

Mgr. Anežka Brožová, BA

Ing. Pavla Kačmárová

Anastasiia Kochetova

Mgr. Kateřina Kuklíková

Mgr. Šárka Navrátilová

Mgr. Jakub Střelec

Mgr. Kateřina Vnoučková

Externí doktorandi

PhDr. Monika Březinová

Mgr. Martina Frommer Kerlová

Mgr. Tomáš Malínek