doc. Dr. phil. Rudolf Kučera, Ph.D.

doc. Dr. phil. Rudolf Kučera, Ph.D.

Působiště:

  • Institut mezinárodních studií
  • Katedra německých a rakouských studíí

E-mail: rudolf.kucera@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 251 080 287

Místnost: č. 3084, Jinonice, budova A

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

https://is.cuni.cz/studium/kdojekdo/index.php?do=detailuc&kuc=36438

Vedoucí české části řešitelského týmu: Veteráni první světové války v Československu a Rakousku 1918-1938, bilaterální rakousko-český projekt, FWF-GAČR, 2017–2019. Řešitel: Násilí ve střední Evropě za první světové války a v poválečné době. Srovnání rakouských a českých zemí, GA ČR, 2014-2016. Spolupracovník: Jenseits des Schützengrabens. Kriegserfahrungen der österreichisch-ungarischen Soldaten an der Ostfront des Ersten Weltkrieges, Ludwig Boltzmann Institut für Kriegsfolgen-Forschung, FWF - der Österreichische Wissenschaftsfonds, 2012–2013. Řešitel: Práce, národ, gender. Dělnické hnutí v českých zemích 1914–1918, GA ČR, 2010–2012.

moderní dějiny střední Evropy, dějiny první světové války, komparativní a transnacionální dějiny

německojazyčná oblast, zbytek střední Evropy