PhDr. David Emler, Ph.D.

PhDr. David Emler, Ph.D.

Působiště:

  • Katedra německých a rakouských studíí

E-mail: emler@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 251 080 252

Místnost: č. 3102, Jinonice, budova A

Rok vydání

Monografie

  • EMLER, David — Jiří Pešek, Jan Bečka, Lucie Filipová, Daniela Kolenovská, Jiří Lach, Nina Maria Lohmann, Ondřej Matějka, Tomáš Nigrin, Petr Svobodný, Jiří Vykoukal Napříč kontinentem soudobých dějin. Evropská historiografie po konci studené války Praha: Argo (2013)
  • EMLER, David — Kateřina Hamatová, Nikola Karasová, Jakub Kučera, Michal Lebduška, Václav Lídl, Olga Lukešová, Jiří Pondělíček, Vojtěch Raiman, Matěj Sviták, Karel Svoboda, Luboš Švec, Jan Buchar, Jan Šír Ruská agrese proti Ukrajině Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum (2017)

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

https://is.cuni.cz/studium/kdojekdo/index.php?do=detailuc&kuc=10356

2018: Centrum pro transdisciplinární výzkum násilí, traumatu a spravedlnosti "VITRI" (UNCE), Univerzita Karlova (juniorní člen) 2012 – 2017: Centrum pro výzkum kolektivní paměti (UNCE), Univerzita Karlova (juniorní člen) 2010 – 2012: Dnešní evropská krajina výzkumu soudobých dějin, GA ČR, č. P410/10/1302 (člen řešitelského týmu) 2008 – 2010: Využívání minulosti v politickém diskursu ve Francii od 90. let 20. st. do současnosti, GA UK, č. 31808 (hlavní řešitel) 2007/2008: stipendista "Jeune chercheur francophone", Centre français de recherche en sciences sociales (CEFRES), Praha

Geografická oblast: Francie, Německo, Střední Evropa Zaměření: historiografie, kolektivní paměť, politické využívání minulosti, soudobé francouzské dějiny a politika, francouzsko-německé vztahy, kulturní dějiny střední Evropy