PhDr. Zuzana Lizcová, Ph.D.

PhDr. Zuzana Lizcová, Ph.D.

Působiště:

  • Institut mezinárodních studií
  • Katedra německých a rakouských studíí

E-mail: zuzana.lizcova@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 778 700 750

Vedené práce

Místnost: č. 221, Pekařská 10

CV

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

  • LIZCOVÁ, Zuzana. Tschechische Republik. In: WEIDENFELD, Werner - WESSELS, Wolfgang. Jahrbuch der europäischen Integration. 1 vyd. Baden-Baden: Nomos, 2017, s. 575-578. ISBN 978-3-8487-4225-7.

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=search&nazev=&kod=&match=substring&srch_nazev=0&srch_nazev=1&fak=11000&ustav=&sekce=&trida=&klas=&pvyjazyk=&sem=&pocet=20&ujmeno=Lizcová&utyp=3&b=Hledej

Německo, Rakousko, soudobé dějiny, aktuální vývoj, vnitřní politika a mezinárodní vztahy

Německo, Rakousko, soudobé dějiny, aktuální vývoj, vnitřní politika a mezinárodní vztahy