PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D.

PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D.

Působiště:

  • Katedra německých a rakouských studíí

E-mail: kunstat@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 251 080 252

Místnost: č. 3102, Jinonice, budova A

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=ucit&kod=00622

Výzkumné projekty (od r. 2005): Habitus českých vědců 1918–1968. Příklad dvou generací, projekt GAČR č. 17-22085S, 2017–2019. Papežství, kurie a katolická církev v českých zemích 1820-1938. Vzájemné vztahy, česká specifika a fenomén ultramontanismu; projekt GAČR č. GA-15-17092S, 2015-2017 (řešitel); Univerzita Karlova a Československá akademie věd. Instituce vědy a vysokoškolské vzdělanosti v proměnách politiky a společnosti v letech 1945-1968, projekt GAČR č. 13-0954 S, 2013-2016; Evangeliář z kláštera benediktinek od Sv. Gabriela v Praze (edice, komentář), Ministerstvo kultury ČR, 2012-2014; Náboženské kultury v Evropě v 19. a 20. století, projekt GAČR – DFG (bilaterální projekty) č. P405/10/J060, od 2010-2012; Edvard Beneš, Němci a Německo, projekt GAČR č. P410/10/1273, 2010 – 2015; Diferencovaný proces tvorby německé zahraniční politiky: instituce, aktéři, normy a zájmy, strategie, projekt MZV ČR, 2009–2010; Hledání centra: Vědecké a vzdělávací instituce Němců v Čechách v 19. a první polovině 19. století, projekt GAČR 409/09/0503, 2009-2011 (spoluřešitel); Modifikace německé zahraniční politiky po zářijových volbách 2005 se zvláštním zřetelem na česko-německé vztahy, projekt MZV ČR, 2006–2007.

česko-německé a česko-rakouské vztahy po r. 1945; československá a česká zahraniční politika po r. 1945; církevní a náboženské dějiny 20. století; dějiny vědy a akademické vzdělanosti; aktuální politické a sociální problémy německy mluvících zemí