PhDr. Lucie Filipová, Ph.D.

PhDr. Lucie Filipová, Ph.D.

Působiště:

  • Katedra německých a rakouských studíí

E-mail: lucie.filipova@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 778 700 750

Vedené práce

Místnost: č. 221, Pekařská 10

CV

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=ucit&kod=00177

partnerství měst, témata z dějin Německa po r. 1945 a aktuálního vývoje v Německu, regionální nerovnosti v německy mluvících zemích, komparace NMZ z hlediska vybraného tématu socioekonomické geografie

2010-2012: Dnešní evropská krajina výzkumu soudobých dějin (člen řešitelského týmu), Grantová agentura České republiky, projekt č. P410/10/1302 2005-2006: Komunální partnerství jako nástroj německo-francouzského sbližování v letech 1950 až 2000 (hlavní řešitel), Grantová agentura Univerzity Karlovy, projekt č. 366/2005 A HN

německé dějiny po roce 1945, aktuální vývoj v SRN, německo-francouzské vztahy; partnerství měst; socioekonomická geografie současného Německa, Rakouska a Švýcarska; praxe odborných časopisů vydávaných v režimu open access