Akce

Setkání absolventů 2021

Setkání absolventů Institutu mezinárodních studií je v roce 2021 naplánováno na září. Vše se bude ovšem odvíjet dle aktuálních vládních nařízení spojených se situací Covid-19. Pro bližší informace sledujte webové stránky IMS a/nebo skupinu Alumni IMS FSV UK na Facebooku!

AKCE

Setkání absolventů 2020

Každoroční setkání absolventů IMS se v roce 2020 bohužel nemohlo uskutečnit vzhledem k pandemické situaci a s ní spojenými vládními nařízeními.


Setkání absolventů 2019

Každoroční setkání absolventů IMS se v roce 2019 konalo ve čtvrtek 25. dubna. Před oficiálním zahájením večera se v pavilonu Grébovka konala debata studentů a absolventů s velvyslanci Francie, Kanady a Německa na téma: EU po volbách do EP 2019. Během večera se podávalo výtečné občerstvení, absolventi si mohli prohlédnout nově vydané publikace zaměstnanců IMS a odnést si pár upomínkových propagačních materiálů. Příjemný večer byl zpestřen humornými projevy minulého a současného ředitele IMS - doc. Vykoukala a doc. Nigrina.


Setkání absolventů 2018

Každoroční setkání absolventů IMS se tentokrát konalo ve čtvrtek 17. května 2018 opět na tradičním místě v pavilonu Grébovka. Na setkání promluvil ředitel IMS doc. Vykoukal o pokroku, kterým v nedávné době prošla celá FSV a IMS. Absolventi měli možnost nejen potkat své bývalé vyučující, ale také se seznámit s novými publikacemi zaměstnanců IMS. Tradičně se podávalo výtečné pohoštění a promítaly se fotky z proběhlých akcí.


Setkání absolventů 2017

Dne 11. 5. 2017proběhlo opět setkání absolventů IMS v pavilonu Grébovka. Na setkání se rozdávaly publiakce AUC Studia Trritorialia. Dále zde proběhla autogramiáda Dr. Raka ke knize Poslední Staročech. Pokud byste měli zájem o některou publikacu IMS (Studia Territorialia a jiné), prosím konataktujte PhDr. Lucii Jůzovou. Na setkání nechbělo již tradiční výborné pohoštění a promítání fotek z archivu IMS. Další chystané akce a aktivity Alumni IMS sledujte v rámci facebookové skupiny Alumni FSV UK a na facebookovém profilu IMS FSV UK .


Setkání absolventů 2016

26. 5. 2016 proběhlo výroční setkání absolventů IMS. Všem děkujeme za účast! Na setkání se prodávaly knihy nakladatelství Dokořán od autorů z řad zaměstnanců IMS. Dále se zde prodávala trička s karikaturami vyučujících IMS a rozdávaly se zde výtisky publikace Studia Territorialia. Pokud byste měli zájem o trička nebo starší výtisky Studia Territorialia, prosím kontaktujte PhDr. Lucii Jůzovou