Naši absolventi

Uplatnění našich absolventů

Mgr. Radka Rubilina, Ph.D.

Radka rubilina

 

"Vzhledem k tomu, že jsem studovala dvě vysoké školy najednou, je pro mě dodnes záhadou, že jsem došla až do posledního ročníku magisterského studia. Rusistika na FF UK mi nabídla hluboký vhled do ruské kultury, IMS zase zasazení jednotlivých událostí do širšího kontextu. Podle mého názoru se jednalo o jedinečnou kombinaci a dodnes mi to umožňuje vnímat události s odstupem a v širším, mezinárodním měřítku."

Radka Rubilina (roz. Bzonková) obhájila doktorát na německé univerzitě v Konstanz. Zabývá se ruskou kulturou, překládá ruské básně i prózu do češtiny, publikuje knihy o literatuře stalinských pracovních lágrů (Jen jeden osud, 2009; Osm hlav šílenství, 2015), vydává i vlastní tvorbu (Laciná romantika, 2017). Zabývá se společensko-politickou situací zemí postsovětského bloku, vyprofilovala se jako odborník na problematiku lidských práv. Pracovala jako vedoucí Východoevropských demokratizačních programů v organizaci Člověk v tísni (2007-2011), byla redaktorkou webového portálu RuskoDnes.cz a Iliteratura.cz (2006-2010), vedla agendu lidských práv/ rule of law na misi OBSE (Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě) v Arménii jako sekondovaný pracovník Ministerstva zahraničních věcí ČR (2013-2017). Již deset let působí jako evaluátorka rozvojových demokratizačních programů pro řadu mezinárodních organizací, v současné době se zaměřuje na poslední trendy v evaluaci projektů zaměřených na lidská práva. Je členkou České evaluační společnosti.

 

PhDr. Tomáš Jelínek, Ph.D

tomáš Jelínek

Na studium na IMS vzpomínám moc rád, hlavně na inspirativní akademické prostředí s kantory, kteří nás podporovali nejen v našem odborném růstu, ale i při vytváření naší hodnotové orientace.

Tomáš Jelínek je od roku 2005 ředitelem Česko-německého fondu budoucnosti. V letech 1999 – 2000 se účastnil jednání o odškodnění obětí otrocké a nucené práce a měl poté v rámci ČNFB na starosti jeho realizaci v ČR. Tomáš Jelínek je zastupujícím členem kuratoria německé spolkové Nadace EVZ, působí v mezinárodním poradním sboru Nadace Topographie des Terrors v Berlíně a je rovněž spoluzakladatelem obecně prospěšné společnosti Živá paměť. Ve své vědecké činnosti se zaměřuje na dějiny odškodnění obětí nacismu.

 

Mgr. Jana Fašinová

jana

Na Katedře Německých a rakouských studií IMS jsem začala studovat v době, kdy se namísto slova „vyhnání“ ještě běžně používalo slovo „odsun“. Jsem velice vděčná za setkání se skvělými profesory a odborníky, kteří nám studentům otevřeli nové perspektivy v nazírání na moderní dějiny a celý středoevropský prostor.“   

Jana Fašinová je absolventkou Německých a rakouských studií IMS FSV UK (2001). Po zakončení studia sbírala po dobu devíti let zkušenosti v investičním bankovnictví ve Frankfurtu nad Mohanem, kde zakotvila již během výměnného pobytu  v rámci tehdejšího  EU-programu Sokrates. Po volbách do Evropského parlamentu v roce 2009 se stala asistentkou europoslance Martina Kastlera (CSU), který jako předseda Ackermann Gemeinde aktivně působil na poli česko-německých vztahů. Od roku 2012 je zaměstnaná jako finanční poradce v politické frakci Evropské strany lidové v Evropském parlamentu. 

 

Mgr. Pavel Gruber

gruber

"IMS jsem studoval v prvním roce jeho založení a v té době IMS sídlil na třech různých místech v Praze a v souladu s celkovou atmosférou doby bylo i prostředí na IMS mimořádně otevřené, formálně nesvázané a hlavně inspirující a obohacující. Z řady věcí, které jsem získal na IMS, těžím dodnes a moc rád vzpomínám na některé z řady mimořádně zajímavých profesorů a profesorek."

Pavel Gruber vystudoval Ruská a východoevropská studia na Institutu mezinárodních studií FSV UK a studium zakončil v roce 1998. Svoji první humanitární misi absolvoval v roce 1996 během konfliktu v Bosně s organizací Člověk v tísni. Po studiu pracoval nějakou dobu v komerčním sektoru (logistika a média) a v roce 2006 se vrátil k humanitární práci. Působil v Charitě ČR jako vedoucí mise v Indonésii, následně zodpovídal za programy v jihovýchodní Asii  a poté se stal vedoucím oddělení humanitární a rozvojové spolupráce. Čtyři roky také působil ve správní radě platformy FoRS z toho dva roky jako její předseda. Od roku 2011 vede českou pobočku Lékařů bez hranic jako její ředitel. Během svých misí působil pracovně mimo jiné v Indonésii, na Haiti, v Gruzii nebo na Ukrajině.

 

JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.

mlsna

Studium na Fakultě sociálních věd mi pomohlo hledět na svět komplexním způsobem, že věci, informace a události nejsou izolovanými jevy, ale vždy součástí širšího celku. Fakulta mi pomohla myslet kritickým způsobem, což mnohdy člověk ocení až se zvyšujícím se věkem."

Petr Mlsna je náměstkem ministra vnitra pro řízení sekce legislativy a archivnictví; v minulosti vykonával různé funkce na Úřadu vlády (odbor kompatibility s právem EU; odbor vládní legislativy; náměstek předsedy Legislativní rady vlády); působil také jako náměstek ministra školství mládeže a tělovýchovy pro legislativu a strategii a náměstek ministryně spravedlnosti pro legislativu a mezinárodní vztahy; v letech 2012-2013 vykonával funkci ministra a předsedy Legislativní rady vlády; v letech 2010-2014 vykonával funkci místopředsedy Legislativní rady vlády; předseda poradního sboru ministra vnitra pro správní řád; člen rozkladové komise Ministerstva obrany; předseda Vědecké archivní rady Ministerstva vnitra; člen správní rady Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem; držitel medaile Leopolda Heyrovského udělené PF UK za monografii Mezinárodní smlouvy v českém právu; autor více jak 100 článků, statí a studií z oboru ústavního, mezinárodního, evropského a správního práva; od roku 2004 působí na katedře ústavního práva a státovědy Právnické fakulty UK v Praze; od roku 2003 působí na Katedře německo-rakouských studií Institutu meznárodních studií.
 

PhDr. Jan Šnaidauf, M.A.

Snaidauf

"Bakalářské studium na IMS FSV pro mě znamenalo otevření světa akademické diskuse, teorií, sociálněvědního výzkumu a závěrů z něj plynoucích. A to v kontrastu se středoškolskou výukou světa jako něčeho jednoznačně určeného, vysvětleného, faktického, co se stačí jen jednou provždy naučit. Jinak řečeno, studium pro mě znamenalo oslňující uvědomění, že nic není jen tak dáno a o všem je možné ba nutné samostatně kriticky uvažovat. Týkalo se to historie, sociologie, politologie, zkrátka celého průřezu předmětů na IMS vyučovaných. A právě v tom se toto studium skvěle zkombinovalo s mým druhým studiem na jiné fakultě, které bylo úzce specializované a dalo mi specifickou odbornost, ovšem nemohlo mi zajistit celkový přehled. PŘEHLED či možná ROZHLED jsou ta klíčová slova, která se svým studiem na IMS spojuji a troufám si tvrdit, že v tom pro mě sehrálo zásadně důležitou úlohu. Vedle toho mohu samozřejmě jmenovat řadu známých a přátel, se kterými jsem se později během svého profesního života opakovaně potkával a mohl tak využívat určitého "síťového" efektu. A nejen to, vždy jsem měl pocit, že "nálepka" absolventa FSV je v českém prostředí všude velmi dobrou vizitkou. Studium na IMS tak mohu na základě tehdejší vlastní zkušenosti vřele doporučit."

Od 1. listopadu 2020 řídí Jan Šnaidauf odbor zahraničněpolitických analýz a plánování na Ministerstvu zahraničních věcí. V předchozím období pracoval jako vedoucí odborných poradců ministra zahraničí a krátce ředitel kabinetu ministra. V letech 2014-2018 byl vedoucím politické a ekonomické sekce na Delegaci Evropské unie v Sarajevu, kde se převážně věnoval úsilí o pokrok v reformách a evropské integraci Bosny a Hercegoviny. V předchozích letech se Jan zabýval Blízkým východem v bruselském ústředí Evropské služby pro vnější činnost (EEAS) a v Politickém odboru Vysokých představitelů EU pro zahraniční politiky (J. Solana, C. Ashton), zůstával však po celou dobu členem české diplomatické služby od svého nástupu na Ministerstvo zahraničí v roce 2008. Dříve byl zaměstnán jako projektový koordinátor v Nadaci Forum 2000 a působil jako místopředseda a senior fellow v Asociaci pro mezinárodní otázky v Praze. Jan vedl semestrální kurzy o české zahraniční a o evropské politice na třech univerzitách v Praze a byl požádán o ad hoc přednášky na půdě řady akademických institucí, včetně francouzského Sciences-Po. Po několik let často vystupoval jako komentátor v českých vysílaných médiích a publikoval řadu článků, většinou v oblasti zahraniční politiky a záležitostí Blízkého východu. Jan získal titul M.A. s vyznamenáním v oboru mezinárodní studia a diplomacie na Škole orientálních a afrických studií v Londýně, titul PhDr. z arabistiky a blízkovýchodních studií na Filozofické fakultě UK a paralelně bakalářský titul na Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd UK. Díky stipendiím studoval rovněž na univerzitách v Káhiře, Berlíně a Washingtonu.

 

Mgr. Alžběta Göhmann

alžběta gehman

"IMS mi toho pořád hodně dává. Cokoli profesně dělám, vždycky se kolem mě vyskytují lidé z IMS, ať v roli kolegů, partnerů, dárců, podpořených. A většinou je s nimi radost pracovat. Kromě toho mě těší, že zdálky či zblízka pozoruji zajímavé kariéry lidí, s nimiž jsem studovala."

Vystudovala Německá a rakouská studia. Skoro deset let pracovala v programovém oddělení Nadace Via, kde spoluvytvářela a vedla mezinárodní projekty na rozvoj občanské společnosti, neziskových organizací a lidí v nich ve střední a východní Evropě a na Balkáně.  

Nyní pracuje na Mezinárodním oddělení Českého Rozhlasu, které zajišťuje plynulou komunikaci Českého rozhlasu se zahraničím. Řeší jak každodenní vysílání, tak dlouhodobé projekty, setkání, bilaterální spolupráci i spolupráci v rámci Evropské vysílací unie.

 

Mgr. Blahoslav Hruška

hruska

"Na domácí kuchyni dnes láká kdejaká restaurace. Kdyby jí byl IMS, nebude chybět v žádném výběru toprestaurantů. Kvalitní suroviny, poctivá kuchyně a mezinárodní rozlet."

Blahoslav Hruška je absolventem německých a rakouských studií. Postupně působil v pražské redakci Švýcarského rozhlasu (Schweizer Radio DRS), deníku Právo, zpravodajském serveru Aktuálně.cz a týdenících Ekonom a Euro. Od března 2015 redaktor Lidových novin, kde má na starosti EU a migrační politiku.

 

PhDr. Štěpán Černý

cerny

"IMS je podle mého názoru ideální kvalifikační předpoklad pro práci v mezinárodním prostředí a pro státní a evropskou správu. Naučí vás zde orientovat se v cizojazyčném slovu i písmu, podporují kritické a analytické myšlení a poskytnou rozsáhlý a v českém prostředí naprosto unikátní společenskovědní základ. Rozkročení mezi více vědeckých disciplín pak také dovoluje vidět svět v souvislostech a nikoliv jen omezeným kukátkem svého oboru. Jsem také vděčný za inspirativní a zapálené učitele, kteří dovedou do problematiky vtáhnout a zapojit i ty, kteří dosud třeba ani netušili, že mají vášeň pro albánské národní obrození. Nemohu pominout ani kolektiv studentů a bohatý společenský život, který absolventa provází po celou dobu výuky i mimo ní a mnohdy i do dospělosti."

Štěpán Černý vystudoval v letech 2004-2007 Mezinárodní teritoriální studia a poté magisterský obor Evropská studia, který úspěšně ukončil v únoru 2010. Už v rámci studia se zapojil do mnoha zajímavých pracovních projektů. Působil například jako styčný koordinátor pro české předsednictví v Radě EU v roce 2009.

Mezi lety 2009 a 2011 pracoval v zahraniční a publicistické redakci ČRo – 1 Radiožurnálu, ve zpravodajské směně, kde pomáhal s produkcí diskusních a publicistických pořadů. Od roku 2011 do října 2014 působil v evropském oddělení Kanceláře Senátu Parlamentu ČR. Na starosti měl odbornou přípravu a podporu výkonu pravomocí, které parlamentním komorám v rámci evropské agendy svěřuje primární právo EU, Ústava ČR a jednací řády obou komor.

Od října 2014 pracuje jako vedoucí oddělení koordinace evropských politik na Úřadu vlády ČR v Sekci pro evropské záležitosti. „Moji lidé“ zajišťují práva a závazky vyplývající z členství ČR v EU, a to jak vnitrostátně, tak vůči orgánům a institucím EU, v rámci politik, které spadají pod COREPER I. Toto oddělení také koordinuje politiku ostatních ústředních správních úřadů vůči EU.

Od roku 1999 dobrovolničí v nejstarší světové organizaci pro mladé lidi YMCA, přičemž v roce 2012 byl zvolen místopředsedou Evropské aliance YMCA.

 

PhDr. Petr Pojman PhD

pojman

"Studium na IMS pro mě bylo důležitým vstupem do složitých otázek současnosti. Je třeba ocenit a doporučit velmi dobré možnosti studia i výzkumu v zahraničí.Ti, kdo mají zájem, zde získají příležitost k tomu, aby nalezli ta “svá“ témata. IMS a FSV UK jako celek jsou i místem, kde jsem se setkal s lidmi, se kterými dodnes udržuji přátelské a pracovní vztahy. Bylo pro mě nedávno velmi příjemné potkat staré známé během komplikované práce v neklidné Ukrajině."

Petr Pojman je absolventem Mezinárodních teritoriálních studií a Ruských a východoevropských studií na Institutu mezinárodních studií, FSV UK. V rámci programu Erasmus na Univestity of Kent ve Velké Británii se začal věnovat kriminologii. Následně 2008-2009 působil v humanitárním projektu Charity ČR, Magdala, který pomáhá obětem obchodování s lidmi v ČR. Během magisterského studia absolvoval stáže v St. Petěrburgu na Akademii věd RF, Sankt-Petěrburgském právnickém institutu Akademie generální prokuratury RF a na Fakultě mezinárodních vztahů Sankt-Petěrburgské státní university. V pokračujícím doktorském studiu v oboru Mezinárodních teritoriálních studií FSV UK se věnoval výzkumu v oblasti organizovaného zločinu v Rusku, na Ukrajině a v Česku. Zároveň uskutečnil několik výzkumných cest v evropské i asijské části Ruska, v Bělorusku, Podněstří a Ukrajině. Ve výzkumu se zaměřuje na otázky bezpečnosti, propojení organizovaného zločinu a politiky a problematiku obchodu s lidmi (nucené práce, prostituce, žebroty) v EU a v bývalém SSSR. V r. 2012 se stal zakládajícím členem České kriminologické společnosti a od r. 2013 i členem jejího Výboru. Petr Pojman je též členem Sankt-Petěrburgského centra deviantologie a redakční rady odborného časopisu Právní věda a bezpečnostní praxe Ťjumeňského institutu zvyšování kvalifikace příslušníků ruského ministerstva vnitra. Přednáší na několika domácích i zahraničních vysokých školách. Působí jako nezávislý konzultant soukromého, státního a nevládního sektoru (Transparency International, Forum 2000, Pražský institut bezpečnostních studií – PSSI). V oblasti boje proti obchodu s lidmi a volebního pozorování spolupracuje s Organizací pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.

Mediální vystoupení Petra Pojmana zde a zde. Jeho zahraniční vystoupení naleznete zde a zde

Webová stránka Petra Pojmana.

 

Mgr. Luboš Veselý

vesely

"IMS jsou pro mě především skvělí vyučující, kteří zde působili či působí a kteří vás naučí o dějinách a současnosti zemí v našem okolí přemýšlet i psát."

Absolvent oboru Ruská a východoevropská studia na IMS FSV UK. Poslední dva roky mandátu Václava Havla pracoval jako teritioriální specialista pro střední a východní Evropu v Kanceláři prezidenta republiky, poté v Centru pro demokracii a lidská práva Společnosti Člověk v tísni. V roce 2009 byl zmocněncem ministra zahraničních věcí pro Česko-polské fórum. V letech 2010-2014 diplomatem politického úseku na velvyslanectví České republiky v Kyjevě. Je také spoluzakladatelem Asociace pro mezinárodní otázky.

 

Mgr. Martin Palán

palan

"Studium na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy mi přineslo schopnost se systematicky sebevzdělávat, rozeznávat priority v pracovních úkonech a výrazně mi rozšířilo obzory kulturně, lidsky i akademicky. Zásadním přínosem pak byly zahraniční pobyty a mezinárodní prostředí celého institutu. Z poznatků nabytých studiem jsem čerpal a stále čerpám ve svém profesním i soukromém životě."

Na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy absolvoval na Institutu mezinárodních studií bakalářský i magisterský studijní program, který zakončil stání zkouškou na katedře Německých a rakouských studií v roce 2006. Během studia aktivně působil ve studentských organizacích, byl členem Kontrolní a smírčí komise Studentské unie Univerzity Karlovy, pravidelně uváděl pražský a brněnský Majáles a jiné kulturní akce, hrál v divadle Na Prádle a byl členem hudební skupiny „Řekla NE!“.

V současné době je majitelem a předsedou představenstva filmové společnosti Bontonfilm a.s., jejímž generálním ředitelem se stal v roce 2012. Bontonfilm je mimo jiné výhradním distributorem hollywoodských major studií 20th Century Fox, Sony a Universal v oblasti Home Entertainment a je klíčovou filmovou společností na českém a slovenském trhu.

Rozhovor s Martinem Palánem v časopise Sociál.

Talkshow Martina Palána s Tomášem Sedláčkem, Tomášem Zimou a Dominikem Kotyzou

 

PhDr. Jan Marian

marian

"Díky studiu na IMS FSV UK jsem poznal řadu skvělých a zajímavých lidí mezi vyučujícími i kolegy studenty. Velmi jsem si cenil otevřené atmosféry a možnosti diskuse s vyučujícími. Stejně tak jsem oceňoval možnosti studijních pobytů v zahraničí a prostor pro vlastní aktivitu."

Absolvent oboru východoevropská a ruská studia IMS FSV UK působil v řadě českých nevládních organizací a think-tanků (Asociace pro mezinárodní otázky, Člověk v tísni, Prague Security Studies Institute), od roku 2008 je zaměstancem Ministerstva zahraničních věcí ČR. V současnosti pracuje jako expert na východní Evropu a střední Asii na Stálém zastoupení České republiky při Evropské unii.

Jan Marian o Východním partnerství

 

Mgr.Tereza Mádlová

madlova

"Co mi přineslo studium na IMS? Nejvíc si cením a často si uvědomuji, že je to rozhled a kritický přístup. Zároveň jsem se díky škole dostala k Balkánu a fajn lidem!"

Už během mých studií na IMS jsem se věnovala dětem a neziskovému sektoru, ten se mi stal - v dobrém - osudným. Vyjížděla jsem na mezinárodní workcampy hlavně na Balkán, což je doteď moje srdcová záležitost. Dobrovolničila jsem také intenzivně v Čechách - doučovala jsem děti ze sociálně slabých rodin a cizinců, organizovala tábory a volnočasové aktivity pro ně. Moje pracovní cesta vedla přes práci za barem, do Waldorfské školky až do organizace Člověk v tísni v Kladně. Víc o mojí "misi" v krátkém článku.V současnosti pracuji v Nadaci Via jako projektová manažerka, kde mám radost z lidí, které potkávám. Baví mě pozorovat svět, jak je pestrý a jak dokážou být lidé odvážní. V nadaci se věnuji tématům rozvoje a vzdělávání neziskovek, osobního rozvoje a sociálnímu podnikání.

 

Mgr. Filip Snášel

snasel

Měl jsem možnost studovat ve výborném akademickém prostředí, získal jsem kvalitní vzdělání a celkový přehled, který mi pomohl při hledání práce. Když už jste venku ze školy (teď myslím humanitní obory), nikoho moc nezajímá, kterou školu jste studovali, ale jak přemýšlíte, jestli se dokážete rychle naučit nové věci a také jestli zvládáte analyzovat a řešit problémy za chodu. I k tomuhle mi IMS pomohlo. Navíc jsem získal úžasný okruh přátel, ze kterého můžu neustále čerpat inspiraci. Studium na IMS a KAS totiž není jen o vzdělání, ale hlavně o lidech, které během těch let poznáte. Vlastně mi přijde, že jsem odtud ani nikdy neodešel, protože tuhle sociální bublinu si neustále nosím sebou a jsem rád, že v ní můžu žít.“

Filip Snášel je absolvent bakalářského oboru Mezinárodní teritoriální studia IMS FSV UK a magisterského oboru Americká studia FSV UK. Od počátku svých studií se věnoval bezpečnostní problematice – nejprve jaderným silám Ruska a Spojených států a posléze asymetrickým konfliktům v Iráku a Afghánistánu. K této změně dospěl díky působení v časopise Týden a serveru Tyden.cz, kde pracoval od roku 2007 jako redaktor a později zástupce vedoucího zahraničního oddělení. Díky tomu se mohl podívat dvakrát přímo do Afghánistánu a dalších konfliktních zón.

Globální krize nicméně zasáhla i česká média, takže se po pěti letech rozhodl změnit obor a začal se věnovat Public relations. Působil v plzeňské Škodě Transportation a od roku 2013 pracuje pro PR agenturu Pepr Consulting, kde má na starosti klienty jako Fujitsu, Eon, nebo Cyrrus. Zaměřuje se na korporátní a krizovou komunikaci.

Odkazy na novinářskou práci Filipa Snášela.

 

PhDr. Jakub Szántó

szanto

"Mezioborový mix mezinárodních vztahů, politologie i moderní historie, jak je nabízí IMS FSV UK, mě velmi dobře připravil na práci novináře. Chápání mechanismů mezinárodní politiky i jejich dějinné souvislosti mi denodenně usnadňují orientaci v na první pohled nepochopitelných dějích současného Orientu a šířeji i celého světa. Řada bývalých spolustudentů dnes navíc zastává významné posty ve státní správě, neziskovém i ziskovém sektoru, což dále usnadňuje přístup k informacím, v mé profesi to komoditě nejcennější."

Jakub Szántó je absolvent bakalářského oboru Mezinárodní teritoriální studia IMS FSV UK a magisterského studia Západoevropská studia FSV UK. V posledních 15 letech se specializuje zejména na oblast Blízkého východu. Pracoval nejprve v TV Nova, od roku 2006 je reportérem zahraniční rubriky České televize. Pravidelně také přispívá časopisu Reflex a dalších periodik. Zpravodajsky pokrýval například změnu režimu na Ukrajině v letech 2004 a 2014, válku mezi Gruzií a Ruskem v roce 2008, občanské války v Sýrii a Libanonu či války v Iráku, Afghánistánu a především izraelsko-palestinský konflikt.

Jakub Szántó pro Sociál, časopis studentů FSV UK.

Jakub Szántó v rozhovoru pro Ffakt, časopis studentů FF UK.

Rozhovor pro Radiožurnál.

 

Jessie Hronešová M.A

jessie

Jessie Hronešová je absolventkou bakalářského oboru Mezinárodní teritoriální studia IMS FSV UK. Ačkoliv se na počátku svých studií věnovala americké politice, brzy se teritoriálně zaměřila na východní Evropu a Balkán, a to zejména na témata spojená s nacionalismem a etnickým konfliktem. V rámci programu Erasmus strávila rok na londýnské University College London a následně za finanční podpory Fondu mobility UK získala stáž u mezinárodního tribunálu pro bývalou Jugoslávii v Haagu, kde pracovala na přípravě případu Radovana Karadžiće. Během studií na UK Jessie začala pracovat na katedře sociologie politiky Akademie věd jako výzkumný pracovník v rámci několika projektů Evropské Unie. Jako spolu-editorka minulý rok na Akademii věd publikovala sborník na téma evropských identit po názvem "The Nexus Between Democracy, Collective Identity, and the EU Enlargement". V roce 2011 získala magisterský titul na St. Antony's College oxfordské univerzity, kde s vyznamenáním vystudovala dvouletý obor Russian and East European Studies. Její diplomová práce byla za podpory IMS FSV UK publikována v roce 2012 jako monografie pod názvem "Post-War Ethno-national Identities of Young People in Bosnia" v nakladatelství Peter Lang. Jessie po ukončení studií na Oxfordu přes rok působila na Balkáně (Bosně a Srbsku), nejdřívě jako výzkumný pracovník pro Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a následně jako koordinátorka projektu na téma tranziční spravedlnosti. Jessie Hronešová je v doktorském studiu na University of Oxford na katedře politologie.

Rozhovor pro časopis Sociál. Webové stránky

 

Mgr. Jan Plešinger

plesinger

„Studium Ruských a východoevropských studií IMS pro mě bylo tím správným odrazovým můstkem pro zajímavou a bohatou kariéru v mezinárodních organizacích, diplomacii a práci v konfliktních oblastech. Historický, politický a jazykový základ, který jsem si při studiu na IMS osvojil, je pro mě dodnes ‚studnicí moudrosti‘, ze které čerpám“.

Jan Plešinger zakončil studium Ruských a východoevropských studií IMS FSV UK titulem magistra v roce 2000. Poté studoval v New Yorku, kde obdržel International Diploma in Humanitarian Assistance (The Centre for International Health & Cooperation under auspices of City University of New York, Royal College of Surgeons in Ireland and University of Geneva.). V současné době se při práci věnuje dálkovému doktorandskému studiu oboru Mezinárodní rozvojová studia na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Jan Plešinger je od roku 2011 zástupcem šéfa mise OBSE v Moldavsku. Hlavním mandátem mise je zprostředkovávat jednání mezi stranami podněsterského konfliktu a hledat možnosti jeho řešení. Kromě toho se mise zabývá dalšími bezpečnostními otázkami včetně těch charakteru vojenského, politického, právního, environmentálního, mediálního a lidskoprávního. V letech 2008-2011 byl Jan Plešinger zástupcem velvyslance v Kosovu na Zastupitelském úřadě ČR v Prištině. V letech 2006-2008 pracoval pro Rozvojový program OSN v Moldavsku. Předtím byl zaměstnán ve společnosti Člověk v tísni, v níž mj. vedl humanitární mise na severním Kavkaze (Čečensko a Ingušsko) a v Kosovu. V roce 2002 Jan Plešinger spoluzakládal platformu nevládních organizací České fórum pro rozvojovou spolupráci (FoRS); je autorem jeho názvu i loga.

Z veřejných vystoupení:

Rozhovor v ruštině na moldavské soukromé zpravodajské stanici.

Rozhovor v rumunštině v moldavské veřejnoprávní televizi.

Rozhovor v pořadu Před půlnocí na ČT 24.

 

PhDr. Jan Havlík M.A.

havlik

"Studium na IMS mi kromě studia samotného dalo především možnosti dobře se zorientovat, propojit znalosti z různých oborů a studovat částečně i v zahraničí. IMS je unikátní v tom, že absolventi spolu často "pečou" i po studiu, což se projevuje v mé práci takřka dennodenně."

PhDr. Jan Havlík, M.A. je absolventem Evropských studií na IMS FSV UK (2007) a Université de la Sorbonne Nouvelle - Paris III (2006). Od roku 2012 je ředitelem odboru evropských záležitostí a vnitřního trhu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, kde se dlouhodobě podílí na odstraňování překážek na vnitřním trhu EU a angažuje se v otázce regulace (lépe řečeno deregulace) některých sektorů české ekonomiky v souvislosti s nástupem tzv. ekonomiky sdílení.

V minulosti byl také asistentem europoslance Josefa Zieleniece a pracoval v týmu koordinátorů CZ PRES na Ministerstvu životního prostředí. V norském Oslu pak působil jako projektový koordinátor nadace Bellona v týmu zabývajícím se geologickým ukládáním CO2.

 

Mgr. Petr Matolín

matolin

"Studium na IMS mi přineslo řadu nesmírně zajímavých, inteligentních a schopných přátel a kontaktů. Měl jsem možnost studovat to, co mě baví, a to i s praktickou zkušeností v daném regionu. Získal jsem jistou flexibilitu a schopnost řešit efektivně problémy, o kterých jsem dříve neměl tušení, že vůbec existují. Nakonec nesmím zapomenout na pracovitost, zápal a nadšení pro věc některých kantorů IMS, který byl více než inspirativní."

Petr Matolín je absolventem Ruských a východoevropských studií IMS FSV UK (2012). Po zakončení studia nastoupil do Technologické agentury České republiky na pozici koordinátora pro mezinárodní vztahy. Od března 2014 zde pracuje jako vedoucí oddělení strategií a analýz. Podařilo se mu navázat nová zahraniční partnerství a rozvinout zahraniční spolupráci Technologické agentury ČR do té míry, že v roce 2015 by měly být podpořeny první mezinárodní projekty aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje podporované na české straně Technologickou agenturou ČR.