FSV UK

 • Pozvánka: předání čestného doktorátu Univerzity Karlovy

  Dne 22. září 2021 od 14:30h proběhne předání čestného doktorátu Univerzity Karlovy prof. Dr. phil. PhDr. Marku Nekulovi, vedoucímu programu Česko-německá studia na univerzitě Regensburg.

 • IMS gratuluje Petru Mlsnovi k úspěšné habilitaci

  Doc. JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D. úspěšně dokončil své habilitační řízení na Právnické fakultě UK a Institut mezinárodních studií mu k tomuto úspěchu gratuluje!

 • Rozvolnění Covid opatření

  Vzhledem k lepšící se epidemiologické situace přechází náš institut s platností od pondělí 1. září na I. (zelený) stupeň IMS semaforu. 

  IMS Covid Semafor

Aktuality Přejít na aktuality

ŽIVOT NA INSTITUTUVíce o institutu

 • PRAREAS

  PRAREAS (Prague Area Studies) je platforma na Institutu mezinárodních studií FSV UK, která sdružuje čtyři anglickojazyčné studijní programy: BECES, CECS, EPS, MAS. Ve spolupráci s School of Slavonic and East European Studies (SSEES), nabízí IMS také jeden double-degree programme vyučovaný v angličtině.

   

 • SIMS

  SIMS je neformální sdružení studentů IMS, jehož úkolem je řešit problémy studentů, de facto překlenout pomyslnou propast mezi nimi a vyučujícími. Další činnost SIMSu spočívá v organizaci tradičních společenských a vzdělávacích akcí (nejen) pro studenty IMS. Mezi tyto akce patří například Welcome party, vánoční besídka, souboj ročníků, karaoke party, parník IMS, souboje s ISS, přednášky k aktuálním tématům nebo seznamovák pro první ročníky bakaláře.

 • Studium v zahraničí

  Program Erasmus+ je určen pro studenty všech studijních oborů bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů IMS. Zároveň Erasmus mohou každoročně využívat i akademičtí pracovníci IMS. Je možné vyjíždět na dohody uzavřené samotným institutem, ale také v rámci dohod uzavřených Oddělením zahraničních styků (OZS) FSV. Lze také využívat nabídky dalších institutů FSV UK.