FSV UK

 • Úspěšná habilitace doc. Adriana Brisku, Ph.D.

  Institut mezinárodních studií gratuluje doc. Adrianu Brisku, Ph.D. k úspěšné habilitaci s jeho předloženou prací Political Reform in the Ottoman and Russian Empires: A Comparative Approach.

 • Záznam dne otevřených dveří Institutu mezinárodních studií

  Institut mezinárodních studií přináší záznam ze Dne otevřených dveří IMS FSV UK moderovaného Jakubem Szántem - pro všechny důležité informace o studiu, uplatnění i životě na IMS stačí kliknout na odkaz níže.

  Den otevřených dveří zde!

Aktuality Přejít na aktuality

ŽIVOT NA INSTITUTUVíce o institutu

 • PRAREAS

  PRAREAS (Prague Area Studies) je platforma na Institutu mezinárodních studií FSV UK, která sdružuje čtyři anglickojazyčné studijní programy: BECES, CECS, EPS, MAS. Ve spolupráci s School of Slavonic and East European Studies (SSEES), nabízí IMS také jeden double-degree programme vyučovaný v angličtině.

   

 • SIMS

  SIMS je neformální sdružení studentů IMS, jehož úkolem je řešit problémy studentů, de facto překlenout pomyslnou propast mezi nimi a vyučujícími. Další činnost SIMSu spočívá v organizaci tradičních společenských a vzdělávacích akcí (nejen) pro studenty IMS. Mezi tyto akce patří například Welcome party, vánoční besídka, souboj ročníků, karaoke party, parník IMS, souboje s ISS, přednášky k aktuálním tématům nebo seznamovák pro první ročníky bakaláře.

 • Studium v zahraničí

  Program Erasmus+ je určen pro studenty všech studijních oborů bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů IMS. Zároveň Erasmus mohou každoročně využívat i akademičtí pracovníci IMS. Je možné vyjíždět na dohody uzavřené samotným institutem, ale také v rámci dohod uzavřených Oddělením zahraničních styků (OZS) FSV. Lze také využívat nabídky dalších institutů FSV UK.