FSV UK

 • Vedoucí KNRS a KES

  Na IMS proběhla v letních měsících dvě výběrová řízení na vedoucí Katedry evropských studií a vedoucí Katedry německých a rakouských studií. Své pozice obhájily Zuzana Lizcová a Eliška Tomalová.

  Více informací
 • Specializační certifikát

  Institut mezinárodních studií FSV UK nově nabízí specializační certifikát o současné ukrajinské historii, politice a společnosti studentům prezenčního programu "Balkan, Eurasian and Central European Studies".

  Více informací
 • НАУКОВА СПІВПРАЦЯ

  Інститут міжнародних студій Карлового університету запрошує українські академічні установи та окремих науковців до співпраці з актуальних тем, дотичних до дослідницьких напрямів Інституту.

  Більше інформації
 • IMS bez covidu

  IMS bez covidu! V případě, že se ale vyučující přeci jen Covidem nakazí, je jeho povinností tuto skutečnost nahlásit řediteli IMS a touto cestou požádat o přechod na distanční výuku po dobu nemoci.

  Opatření

Aktuality Přejít na aktuality

 • Prof. Dr. Boris Barth

  S velkým zármutkem jsme přijali smutnou zprávu, že na počátku září zemřel po těžké nemoci náš milý kolega, oblíbený učitel a všestranný historik Prof. Dr. Boris Barth. V letech 2016 až 2021 působil jako zaměstnanec institutu na Katedře německých a rakouských studií. Jménem celého Institutu chceme vyjádřit upřímnou soustrast.

 • Obhajoba disertační práce Johany Kłusek

  V úterý 19. 9. proběhnou v Areálu Jinonice SDZ. Ve středu 27. 9. 2023 od 10:00 proběhne obhajoba dizertační práce Johany Kłusek s názvem "Top hat for everyone: The image of Britain in the newspaper discourses of Czechoslovak exile and its Third Republic afterlife".

 • Prof. Marek Wilczyński

  S velkým zármutkem jsme přijali smutnou zprávu o smrti prof. Marka Wilczyńského, spoluzakladatele programu Německá a středoevropská studia organizovaného na Univerzitě v Krakově a na Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd. Jménem celého Institutu chceme vyjádřit upřímnou soustrast.

 • Obhajoba disertační práce Jakuba Střelce

  V pátek 15. 09. 2023 od 10:00 proběhne obhajoba dizertační práce Jakuba Střelce s názvem "Homo Sapiens nebo Homo Brutalis? Psychiatrické vědění, násilí a kriminalita v poválečném Československu, západním Německu a Velké Británii (1945-1970)".

 • CfA: 4EU+ Plurality of Memories Fellowship

  Vydáváme výzvu k podávání přihlášek do každoročního projektu 4EU+ Plurality of Memories Fellowship na Univerzitě Karlově pro postdoktorandy a pokročilé studenty a studentky doktorského studia na některé z univerzit Aliance 4EU+.

ŽIVOT NA INSTITUTUVíce o institutu

 • PRAREAS

  PRAREAS (Prague Area Studies) je platforma na Institutu mezinárodních studií FSV UK, která sdružuje čtyři anglickojazyčné studijní programy: BECES, CECS, EPS, MAS. Ve spolupráci s School of Slavonic and East European Studies (SSEES), nabízí IMS také jeden double-degree programme vyučovaný v angličtině.

   

 • SIMS

  SIMS je neformální sdružení studentů IMS, jehož úkolem je řešit problémy studentů, de facto překlenout pomyslnou propast mezi nimi a vyučujícími. Další činnost SIMSu spočívá v organizaci tradičních společenských a vzdělávacích akcí (nejen) pro studenty IMS. Mezi tyto akce patří například Welcome party, vánoční besídka, souboj ročníků, karaoke party, parník IMS, souboje s ISS, přednášky k aktuálním tématům nebo seznamovák pro první ročníky bakaláře.

 • Studium v zahraničí

  Program Erasmus+ je určen pro studenty všech studijních oborů bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů IMS. Zároveň Erasmus mohou každoročně využívat i akademičtí pracovníci IMS. Je možné vyjíždět na dohody uzavřené samotným institutem, ale také v rámci dohod uzavřených Oddělením zahraničních styků (OZS) FSV. Lze také využívat nabídky dalších institutů FSV UK.