Aktuality

 • Bakalářské státní zkoušky

  Státní zkoušky oborů HVK, MTS a MTSK se budou konat 15.6 a 16.6. Rozdělení do komisí včetně harmonogramu bude uvedeno zde v aktualitách, Prosím, sledujte aktuality IMS.

 • Vyhláška ředitele k odevzdávání projektů bakalářských a magisterských prací

  Vyhláška upravuje zadávání a odevzdávání projektů bakalářských prací v rámci
  bakalářských studijních programů Mezinárodní teritoriální studia (MTS), Soudobé
  dějiny (HVK), Teritoriální studia (TS), magisterského studijního programu
  Teritoriální studia (NP_TS) a magisterského studijního programu Německá a
  středoevropská studia (NP_NSS). Bakalářský studijní program Česko-německá
  studia (BP_CNS) je upraven samostatnou vyhláškou.

 • Nový projekt na KES

  V rámci nového projektu pod záštitou programu Erasmus+ spojí své síly akademici Katedry evropských studií se členy Českého horolezeckého svazu a dalšími horolezci a alpinisty z celé Evropy.

 • Možnost využití studovny IMS pro studenty

  IMS nabízí možnost využít svoji učebnu jako studovnu pro studenty, kteří nemají dostatečné zázemí pro studium.

 • Plánované výjezdy Erasmus+ a jiná mobilita

  COVID opatření se pomalu uvolňují a nouzový stav brzy skončí, a tak je čas zamýšlet se nad tím, co bude po návratu do offline života - a to včetně plánovaných výjezdů Erasmus+ a jiné mobility. Zahraniční výjezdy studentů je možné plánovat a realizovat v případech, kdy je to umožněno jak ze strany České republiky, tak ze strany země, kde se má daná mobilita uskutečnit, a situace se dynamicky mění. Dobrá zpráva je, že změny jsou k lepšímu!

 • Mezinárodní workshop CEFRES

  CFP na téma: SHAPING THE ‘SOCIALIST SELF’? THE ROLE OF PSY-SCIENCES IN COMMUNIST STATES OF THE EASTERN BLOC (1948–1989)