Kontakty internacionalizace

Koordinátor pro Erasmus+, Mezinárodní kreditovou mobilitu a Erasmus+ praktické stáže na IMS

Ing. Magda Pektorová                 tel.: 251 080 250      

Kontaktní osoba na FSV - Erasmus+ a Erasmus+ praktické stáže

Ing. Radek Kovács                      tel.: 222 112 235    

Kontaktní osoba na FSV - Mezinárodní kreditová mobilita, Mezivládní dohody, Program CEEPUS, AKTION Česká republika - Rakousko

Mgr. Eliška Kubjátová                  tel.: 222 112 226     

Kontaktní osoba na FSV - Mezifakultní a meziuniverzitní dohody 

Mgr. Aneta Höschlová                  tel.: 222 112 221 

Kontaktní osoba na RUK - Mezivládní dohody

Mgr. Dita Faifrová                         tel.: 224 491 303         

Kontaktní osoby v Domě zahraniční spolupráce - Program CEEPUS

Mgr. Ivona Sobotková                   tel.: 221 850 509       

Mgr. Jan Trnka                              tel.: 221 850 502        

Kontaktní osoby v Domě zahraniční spolupráce - AKTION Česká republika - Rakousko

PhDr. Martina Bečánová Hamplová   tel.: 221 850 513         

Ing. Helena Hanžlová                         tel.: 221 850 506