Přípravné kurzy: Teritoriální studia (TS)

Přípravné kurzy: Teritoriální studia (TS)

Aktuální informace pro akademický rok 2021/2022

Kurz: Mezinárodní teritoriální studia – specializace pro obor Teritoriální studia

Cíl kurzu: Kurz slouží k zopakování a procvičení znalostí potřebných pro přijímací řízení do bakalářského programu Teritoriální studia (TS) a může být též prospěšný pro přípravu na přijímací řízení na další studijní programy na fakulty humanitního a společensko-vědního směru. Hlavní důraz bude kladen na poválečné dějiny a na současné problémy zemí Evropské unie, zemí bývalého Sovětského Svazu a na Spojené státy americké. Tematizovány jsou i problémy evropské integrace a bezpečnosti.

Každá přednáška bude doprovozena krátkým, společně opravovaným testem, který si účastníci mohou ponechat. Ke každé přednášce bude připojena stručná bibliografie k rozšíření znalostí k danému tématu.

Kurz je založen na pravidelné docházce, jsou povoleny maximálně dvě absence. V průběhu trvání přípravného kurzu je nutné mít zapnutou kameru.

Časová dotace kurzu: Kurz s časovou dotací celkem deseti setkání proběhne dvakrát týdně v podvečerních hodinách v čase 17:00 – 19:00 v rozmezí 24. 1. 2022 až 25. 2. 2022.

Místnost: kurz proběhne online na platformě Zoom

Cena kurzu: zdarma

Zakončení kurzu: Kurz je zakončen testem v podobě uzavřených otázek s možností vícero odpovědí (tzv. multiple-choice test), který se uskuteční v druhém týdnu březnu 2022. Účastníkům, kteří kurz úspěšně absolvují, budou odpuštěny příjímací zkoušky na bakalářský prezenční studijní program Teritoriální studia (BP_TS). Účastníci kurzu budou o výsledku kurzu a případném podmíněném přijetí na Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy (FSV UK) informováni do konce března, aby se mohli nerušeně věnovat zdárnému dokončení středoškolského studia.

POZOR: Nově přípravný kurz platí i pro distanční studium.

Jak se přihlásit?

Přihlášení do kurzu: do kurzu se můžete přihlásit zde, skrz Studentský informační systém (SIS)

Pro bližší informace o kurzu kontaktujte Mgr. Ivetu Hönigerovou - tel. 778 464 634, 
iveta.honigerova@fsv.cuni.cz, sekretariát Institutu mezinárodních studií FSV UK.

Na kurzy je možné se přihlásit i v jejich průběhu, nejpozději však 24. 2. 2022.

Program přípravného kurzu 2021

Program přípravného kurzu 2022 – Teritoriální studia:

Datum Program
25.1. Zahájení kurzů (doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.), Západní Evropa ve druhé polovině 20. století (PhDr. Martin Mejstřík)
27.1. Středovýchodní Evropa ve druhé polovině 20. století (doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.)
1.2. Německo ve druhé polovině 20. století (doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.)
3.2. USA a Kanada v druhé polovině 20. století (Mgr. Jana Sehnálková, Ph.D.)
8.2. Rusko ve druhé polovině 20. století (PhDr. Karel Svoboda, Ph.D.)
10.2. Aktuální situace a problémy Německa (doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.)
15.2. Aktuální problémy zemí západní Evropy (PhDr. Martin Mejstřík)
17.2. Aktuální problémy středovýchodní Evropy (doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.)
22.2. Aktuální situace a problémy USA a Kanady (Mgr. Jana Sehnálková, Ph.D.)
24.2. Aktuální situace a problémy postsovětského Ruska (PhDr. Jan Šír, Ph.D.)
8.3. Online test prostřednictvím platformy Moodle