Přípravné kurzy: Teritoriální studia (TS)

Přípravné kurzy: Teritoriální studia (TS)

Více informací ke kurzům v akademickém roce 2021/2022 bude zveřejněno do října 2021!

Kurz: Mezinárodní teritoriální studia – specializace pro obor Teritoriální studia

Cíl kurzu: Kurz slouží k zopakování a procvičení znalostí potřebných pro přijímací řízení do bakalářského programu Teritoriální studia (TS) a může být též prospěšný pro přípravu na přijímací řízení na další studijní programy na fakulty humanitního a společensko-vědního směru. Hlavní důraz bude kladen na poválečné dějiny a na současné problémy zemí Evropské unie, zemí bývalého Sovětského Svazu a na Spojené státy americké. Tematizovány jsou i problémy evropské integrace a bezpečnosti. Ke každé přednášce bude připojena stručná bibliografie k rozšíření znalostí k danému tématu.

Každá přednáška bude uvedena krátkým, společně opravovaným testem, který si účastníci ponechají. K němu bude připojena stručná bibliografie tématu.

Místnost: kurz proběhne online na platformě Zoom

Cena kurzu: zdarma

Účastníkům, kteří kurz úspěšně absolvují s prospěchem C a lepším, budou odpuštěny příjímací zkoušky na bakalářský prezenční studijní program Teritoriální studia (BP_TS). Účastníci kurzu budou o výsledku kurzu a případném podmíněném přijetí na Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy (FSV UK) informováni do konce března, aby se mohli nerušeně věnovat zdárnému dokončení středoškolského studia. Kurz je založen na pravidelné docházce, jsou povoleny maximálně dvě absence. V průběhu trvání přípravného kurzu je nutné mít zapnutou kameru.

Složení zkoušky na konci těchto kurzů může nahradit přijímací řízení.

Jak se přihlásit?

Přihlášení do kurzu: do kurzu se můžete přihlásit ZDE, skrz Studentský informační systém (SIS)

Pro bližší informace o kurzu kontaktujte Kristýnu Pelikánovou - tel. 778 464 634, kristyna.pelikanova@fsv.cuni.cz (pouze dopoledne), sekretariát Institutu mezinárodních studií FSV UK.

Na kurz je možné se dodatečně přihlásit i v jeho průběhu.

Program přípravného kurzu 2021

Program přípravného kurzu 2021 – Teritoriální studia:

Datum Program
  Úvodní slovo ředitele institutu (doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.) v 16:30
Západní Evropa ve druhé polovině 20. století (Mgr. Eliška Černovská)
  Německo ve druhé polovině 20. století (doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.)
  Středovýchodní Evropa ve druhé polovině 20. století (doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.)
  USA a Kanada v druhé polovině 20. století (Mgr. Jana Sehnálková, Ph.D.)
  Rusko ve druhé polovině 20. století (PhDr. Karel Svoboda, Ph.D.)
  Aktuální situace a problémy Německa (doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.)
  Aktuální problémy zemí západní Evropy (PhDr. Martin Mejstřík)
  Aktuální problémy středovýchodní Evropy (doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.)
  Aktuální situace a problémy USA a Kanady (Mgr. Jana Sehnálková, Ph.D.)
  Aktuální situace a problémy postsovětského Ruska (PhDr. Jan Šír, Ph.D.)
  Online test prostřednictvím platformy Moodle