Přípravné kurzy - Česko-německá studia (CNS)

Přípravné kurzy - Česko-německá studia (CNS)

Více informací ke kurzům v akademickém roce 2021/2022 bude zveřejněno do října 2021!

Kurz: Mezinárodní teritoriální studia – specializace pro obor Česko-německá studia

Cíl kurzu: Kurz slouží k zopakování a procvičení znalostí potřebných pro přijímací řízení do bakalářského programu Česko-německá studia (ČNS) a může být prospěšný též pro přípravu na přijímací řízení na další studijní programy na fakulty humanitního a společensko-vědního směru. Hlavní důraz bude kladen na německé a česko-německé dějiny v 19. a 20. století a německé a česko-německé reálie po roce 1990. Ke každé přednášce bude připojena stručná bibliografie k rozšíření znalostí k danému tématu. 

Místnost: kurz proběhne online na platformě Zoom

Cena kurzu: zdarma

Zakončení kurzu: Kurz není zakončen žádným závěrečným testem. Kurz je založen na pravidelné docházce, jsou povoleny maximálně dvě absence. V průběhu trvání přípravného kurzu je nutné mít zapnutou kameru.

Jak se přihlásit?

Přihlášení do kurzu: do kurzu se můžete přihlásit ZDE, skrz Studentský informační systém (SIS)

Pro bližší informace o kurzu kontaktujte Kristýnu Pelikánovou - tel. 778 464 634, 
kristyna.pelikanova@fsv.cuni.cz (pouze dopoledne), sekretariát Institutu mezinárodních studií FSV UK.

Na kurz je možné se dodatečně přihlásit i v jeho průběhu.

Program přípravného kurzu 2021

Program přípravného kurzu 2021 – Česko-německá studia:

Datum Program
 

Seznámení se studiem na IMS a s profilem absolventa CNS
Německé dějiny 19. století a 1. poloviny 20. století. (doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.)

  Německo ve druhé polovině 20. století (doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.)
  Česko-německé vztahy po roce 1990 (JUDr. Vladimír Handl, CSc.)
  Německá kultura a literatura ve 20. století (PhDr. Monika Březinová)
  Německý politický systém (PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D.)
  Aktuální situace a problémy Německa (doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.)
  Německé sjednocení–příčiny a následky (PhDr. Michal Dimitrov, Ph.D.)
  Hospodářský a sociální vývoj v SRN po roce 1990 (Ing. Pavla Kačmárová)
  Sudetoněmecká otázka ve 20. století (PhDr. Petr Šafařík)