Přípravné kurzy - Česko-německá studia (CNS)

Přípravné kurzy - Česko-německá studia (CNS)

Aktuální informace pro akademický rok 2021/2022

Kurz: Mezinárodní teritoriální studia – specializace pro obor Česko-německá studia

Cíl kurzu: Kurz slouží k zopakování a procvičení znalostí potřebných pro přijímací řízení do bakalářského programu Česko-německá studia (ČNS) a může být prospěšný též pro přípravu na přijímací řízení na další studijní programy na fakulty humanitního a společensko-vědního směru. Hlavní důraz bude kladen na německé a česko-německé dějiny v 19. a 20. století a německé a česko-německé reálie po roce 1990.

Každá přednáška bude doprovozena krátkým, společně opravovaným testem, který si účastníci mohou ponechat. Ke každé přednášce bude připojena stručná bibliografie k rozšíření znalostí k danému tématu.

Kurz je založen na pravidelné docházce, jsou povoleny maximálně dvě absence.

Časová dotace kurzu: Kurz s časovou dotací celkem devíti setkání proběhne dvakrát týdně v podvečerních hodinách v čase 17:00 – 19:00 v rozmezí 24. 1. 2022 až 25. 2. 2022.

Místnost: kurz proběhne online na platformě Zoom

Cena kurzu: zdarma

Zakončení kurzu: Kurz je zakončen testem v podobě uzavřených otázek s možností vícero odpovědí (tzv. multiple-choice test), který se uskuteční v druhém týdnu březnu 2022. Účastníkům, kteří kurz úspěšně absolvují, budou odpuštěny příjímací zkoušky na bakalářský prezenční studijní program Česko-německá studia (ČNS). Účastníci kurzu budou o výsledku kurzu a případném podmíněném přijetí na Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy (FSV UK) informováni do konce března, aby se mohli nerušeně věnovat zdárnému dokončení středoškolského studia.

Jak se přihlásit?

Přihlášení do kurzu: do kurzu se můžete přihlásit zde, skrz Studentský informační systém (SIS)

Pro bližší informace o kurzu kontaktujte Mgr. Ivetu Hönigerovou - tel. 778 464 634, 
iveta.honigerova@fsv.cuni.cz, sekretariát Institutu mezinárodních studií FSV UK.

Na kurz je možné se dodatečně přihlásit i v jeho průběhu, nejpozději však 24. 2. 2022.

Program přípravného kurzu 2021

Program přípravného kurzu 2022 – Česko-německá studia:

Datum Program
25.1.

Seznámení se studiem na IMS a s profilem absolventa CNS, Německo v první polovině 20. století (doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.)

27.1. Česko-německé vztahy po roce 1990 (JUDr. Vladimír Handl, CSc.)
1.2. Německo ve druhé polovině 20. století (doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.)
3.2. Německá kultura a literatura ve 20. století (PhDr. Monika Březinová)
8.2. Německý politický systém (PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D.)
10.2 Aktuální situace a problémy Německa (doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.)
15.2. Německé sjednocení–příčiny a následky (PhDr. Michal Dimitrov, Ph.D.)
17.2. Hospodářský a sociální vývoj v SRN po roce 1990 (Ing. Pavla Kačmárová)
22.2. Sudetoněmecká otázka ve 20. století (PhDr. Petr Šafařík)
8.3. Online test prostřednictvím platformy Moodle