Czech-German Studies Preparatory Course

Czech-German Studies Preparatory Course

Course: International Area Studies - Specialization in Czech-German Studies

Course goal: The course is intended to revise and practice the knowledge required for the admission procedures for various study fields of the International Area Studies programme and it may also be beneficial to prepare for the admission procedure for other study programmes at faculties of humanities and social sciences. The main focus will be on German and Czech-German history in the 19th and 20th centuries and German and Czech-German cultural studies after 1990.

Course time subsidy: The course, with a time subsidy of a total of nine meetings, will run twice a week in the early evening hours of 17:00-19:00, ranging from 26.1.2021 to 23.2.2021.

Room: the course will take place online on Zoom platform

Price of course: free

Course completion: The course is not completed by any final test. The course is based on regular attendance, with a maximum of two absences allowed. You must keep your camera on during the course.

HOW TO APPLY?

Enrollment: Enrollment to the course will be through the Study Information System.

For more information, please contact Kristýna Pelikánová - tel. 778 464 634,
kristyna.pelikanova@fsv.cuni.cz (only in the morning), the Secretariat of the Institute of International Studies FSV UK.

It is also possible to additionally enrol in the course once it has started.

PROGRAMME OF THE Preparatory COURSE 2021

Date Programme
26.1.2021

Seznámení se studiem na IMS a s profilem absolventa CNS
Německé dějiny 19. století a 1. poloviny 20. století. (doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.)

28.1.2021 Německo ve druhé polovině 20. století (doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.)
2.2.2021 Česko-německé vztahy po roce 1990 (JUDr. Vladimír Handl, CSc.)
4.2.2021 Německá kultura a literatura ve 20. století (PhDr. Monika Březinová)
9.2.2021 Německý politický systém (PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D.)
11.2.2021 Aktuální situace a problémy Německa (doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.)
16.2.2021 Německé sjednocení–příčiny a následky (PhDr. Michal Dimitrov, Ph.D.)
18.2.2021 Hospodářský a sociální vývoj v SRN po roce 1990 (Ing. Pavla Kačmárová)
23.2.2021 Sudetoněmecká otázka ve 20. století (PhDr. Petr Šafařík)