Česko-německá studia (CNS)

Kurz: Mezinárodní teritoriální studia

Kurz: Mezinárodní teritoriální studia – specializace pro obor Česko-německá studia
 

Cíl kurzu: Kurz slouží k zopakování a procvičení znalostí potřebných pro přijímací řízení na různé obory studijních programů mezinárodní teritoriální studia a může být prospěšný též pro přípravu na přijímací řízení na další studijní programy na fakulty humanitního a společensko-vědného směru. Hlavní důraz bude kladen na německé a česko-německé dějiny v 19. a 20. století a německé a česko-německé reálie po roce 1990.

Každá přednáška bude uvedena krátkým, společně opravovaným testem, který si účastníci ponechají. K němu bude připojena stručná bibliografie tématu.

Cena kurzu: 2.500 Kč

Jak se přihlásit?

Přihlášení a platbu kartou můžete provést zde

Na kurz je možné se dodatečně přihlásit i v jeho průběhu.

Informujte u Markéty Mrzenové - tel. 251 080 251, marketa.mrzenova@fsv.cuni.cz (pouze dopoledne), sekretariát Institutu mezinárodních studií FSV UK, místnost J3103.

Místnost: on-line

Čas: 17:00 - 19:30 hod

Program přípravného kurzu 2020

Program přípravného kurzu 2020 – Česko-německá studia:

 

  5.3.

Seznámení se studiem na IMS a s profilem absolventa CNS. Německé dějiny 19. století a

1. poloviny 20. století. (doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.)

12.3.

Česko-německé vztahy po roce 1990 (JUDr. Vladimír Handl, CSc.)

19.3.

Německá kultura a literatura ve 20. století (PhDr. Monika Březinová)

26.3.

Německo ve druhé polovině 20. století (doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.) – společně s TS (v místnosti TS)

  2.4.

Německý politický systém (PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D.)

  9.4.

Velikonoční prázdniny

16.4.

Německé sjednocení – příčiny a následky (PhDr. Michal Dimitrov) 

23.4.

Aktuální situace a problémy Německa (doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.) – společně s TS (v místnosti – bude upřesněna)

30.4.

Hospodářský a sociální vývoj v SRN po roce 1990 (Ing. Pavla Kačmárová)

  7.5.

Sudetoněmecká otázka ve 20. století (PhDr. Petr Šafařík)