Bc. Česko-německá studia (ČNS)

Obecné informace

Cílem oboru Česko-německá studia je poskytnout jeho studentům kvalifikované kontextuální (obecné) a regionální (odborné) znalosti a analyticko-syntetické (speciální) dovednosti v rámci uvedené specializace.

Studium oboru předpokládá povinný výjezd na Univerzitu Řezno ve druhém či pozdějším roce studia (podmínkou pro výjezd jsou splněné studijní prerekvizity). Všichni absolventi oboru Česko-německá studia získají dvojí diplom (double-degree), s nímž budou oprávněni užívat tituly Bc. a BA. podle příslušných národních legislativ.

Přijímací řízení

Přijímací řízení kombinuje testy SCIO – Obecné studijní předpoklady a vlastní test, každý s váhou v celkovém percentilu 0,5. Vlastní test se skládá ze tří integrovaných částí: testu z němčiny (úroveň B2), max. 30 bodů, váha v celkovém percentilu 0,14; testu z německých a česko-německých reálií 19. a 20. století, max. 40 bodů, váha v celkovém percentilu 0,18 a testu z německých a česko-německých reálií po roce 1990 (společnost, politika, hospodářství a kultura), max. 40 bodů, váha v celkovém percentilu 0,18.

Garantem programu je doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., na kterého je možné se obracet se všemi dotazy. Program bude představen také v rámci Dne otevřených dveří Institutu mezinárodních studií FSV UK.

Konkurenceschopnost absolventa programu Česko-německá studia

Absolventi programu Česko-německá studia jsou odborně nadprůměrně zdatní díky kombinaci studia na excelentním pracovišti Univerzity Karlovy a zahraniční studijní stáži na vynikající bavorské Univerzitě v Řezně. Obě pracoviště představují v mezinárodním srovnání špičku ve svém oboru. Povinnou součástí studia je dvousemestrální pobyt na Univerzitě v Řezně a zároveň odborná stáž, kterou je možné skládat také v zahraničí. Díky tomu mají absolventi programu vynikající odborné znalosti, které dokáží použít a aplikovat kromě češtiny také v němčině a v angličtině, mají za sebou odbornou stáž, která jim umožní získat první pracovní návyky a kontakty. Ve výsledku jim dva titutuly bakalář, jeden z Univerzity Karlovy a druhý z Univerzity v Řezně, umožní pokračovat ve studiu v nejlepších programech nejen v České republice, ale také v zahraničí, kam odchází zhruba polovina absolventů CNS.

Se sháněním zaměstnání nemají absolventi CNS sebemenší problém, velká část z nich je oslovována zaměstnavateli již v průběhu studia. Díky kvalitnímu studijnímu zázemí a znalosti němčiny, která se dnes již stává méně obvyklým jazykem, protože všude dominuje angličtina, jsou absolventi přitažliví pro německé a česko-německé firmy a společnosti. Naši absolventi končí v bussinessu, ve státní správě (například na Ministerstvu zahraničních věcí, Úřadu vlády či Velvyslanectví SRN v Praze) nebo v nevládním či veřejném sektoru.

Proč studovat právě program česko-německá studia?

1. Dvojitý diplom – double degree

Česko-německá studia představují nejstarší a největší double degree program na Univerzitě Karlově. Všichni absolventi získají bakalářský titul jak na Univerzitě Karlově, tak i na Univerzitě v Řezně. Díky tomu mohou pokračovat ve studiu na nejprestižnějších programech navazujícího magisterského studia v politických a společenských vědách doma i v zahraničí. Díky německému bakalářskému titulu pak nemusí absolventi skládat při dalším studiu ve Spolkové republice Německo další jazykové zkoušky.

2. Studium v němčině

Angličtina je dnes brána jako samozřejmost a také u nás musíte absolvovat několik předmětů v angličtině. Naše přidaná hodnota je ale němčina a povinný pobyt v Řezně, kde své jazykové dovednosti dovedete k dokonalosti. Díky tomu budete ve výsledku schopní pracovat třech jazycích (češtině, němčině a angličtině).

3. Vyučující

Vyučující na programu jak v Praze, tak i v Řezně představují špičky ve svém oboru. Příjemný kolektiv vyučujících a studentů je přidanou hodnotou studia. Student u nás není jen anonymní „číslo v davu“, ale partnerem pro diskuzi a spolupráci.

Co ze mě bude?

Zajímá-li Vás Německo, němčina a dějiny, tak jste tady správně. Prohloubíme Vaše znalosti a Váš zájem. Bude z Vás student, který bude moci pokračovat ve studiu všude ve světě. Zároveň bude na zkušenostech a znalostech z bakalářského studia stavět svoji odbornou kariéru – díky znalostem, zkušenostem a kontaktům. Když u nás dostudujete, nebudete mít nouzi o dobré pracovní nabídky. Kromě česko-německých firem a institucí, to budou orgány státní správy, ale také podnikatelská sféra. Bude záležet jen na Vás, co Vás bude více bavit, a kterým směrem se po škole vydáte. U nás si studiem neuzavíráte cestu, ale vytváříte další možnosti vlastního studijního a pracovního rozvoje!

Povinné předměty

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JTB070

 Překlad z češtiny do němčiny I (UR)

 Nekula

ZS

0/2

Zk

3

JTB071

 Překlad z češtiny do němčiny II (UR)

 Nekula

LS

3/3

Zk

3

JTB072

 Praktikum

 Nigrin

ZS/LS

0/8

Zk

20

JTB073

 Bakalářský seminář pro česko-německá studia I

 Nigrin

ZS

0/2

Zk

4

JTB074

 Bakalářský seminář pro česko-německá studia II

 Nigrin

LS

0/2

Zk

6

 

Více informací naleznete v Karolince FSV: https://karolinka.fsv.cuni.cz/KFSV-1092.html