Bc. Teritoriální studia (TS) - prezenční

O programu Teritoriální studia

Teritoriální studia jsou interdisciplinárním programem se silným zázemím v moderních dějinách jako východisku pochopení základních souvislostí současného světa. Program pokrývá oblast severní polokoule s hlavním zaměřením na Severní Ameriku, Evropu a Eurasii a přihlíží i k vývoji v jihovýchodní Asii, Latinské Americe, pacifické oblasti a Středomoří. Z chronologického hlediska sleduje dění od 19. století po současnost s důrazem na období po roce 1945, tematicky se soustřeďuje na politiku, ekonomiku, kulturu, společnost a mezinárodní vztahy.

Obecné informace a přijímací řízení

Přijímací řízení je založeno na testu Obecných studijních předpokladů (SCIO).

Konkurenceschopnost absolventa programu Teritoriální studia

Absolvent studijního programu Teritoriální studia disponuje interdisciplinárně založenou znalostí moderních dějin a současnosti Severní Ameriky, Evropy a Eurasie. Umí získat a klasifikovat data a s jejich pomocí řešit praktické i výzkumné úkoly na domácí půdě i v zahraničí. Umí řídit tým zabývající se oborovou i příbuznou problematikou, a to na různých úrovních odbornosti.

Absolvent studijního programu Teritoriální studia je připraven se dále vzdělávat a pokračovat v navazujícím magisterském studiu, uplatnit se v domácích i zahraničních vládních i nevládních organizacích institucích a organizacích a pracovat v soukromém i veřejném sektoru.

Nedělitelnou součástí programu jsou zahraniční akademické pobyty, pracovní stáže a exkurze doma i v zahraničí.

Proč studovat právě program Teritoriální studia?

1. Studium v cizích jazycích

Studenti tohoto studijního programu mají možnost absolvovat celou řadu předmětů v cizích jazycích, zejména v angličtině, němčině a francouzštině, a to jak v podání našich vyučujících, tak i díky každoroční přítomnosti zahraničních vyučujících z prestižních evropských i mimoevropských univerzit. Další možností, která rozšiřuje cizojazyčnou nabídku i mimo uvedené jazyky, jsou zahraniční pobyty.

2. Studium v zahraničí

Všichni studenti mají možnost vyjet během svého studia na zahraniční akademické pobyty nebo na pracovní stáže v Evropě i mimo Evropu. Nejčastější formou zahraničních výjezdů jsou erasmovské pobyty, ale k dispozici je dále řada meziuniverzitních a mezifakultních smluv a nabídek stipendií umožňujících výjezdy dnes již prakticky do všech zemí světa včetně destinací typu Austrálie, Nový Zéland, Chile nebo Jižní Korea. Fakulta sociálních věd nebo i univerzita samotná přitom studentům také na finančně nejnáročnější pobyty přispívají formou stipendia. Seznam relevantních univerzit si můžete prohlédnout v záložce Pro studenty v podkapitole studentská mobilita.

3. Vyučující

Výuku zajišťuje generačně vyvážený tým odborníků, kteří vyučují předměty založené na jejich vlastním a dlouholetém výzkumu a publikacích, takže vědí, o čem mluví. Kromě vysoce odborného zázemí jsou tu vyučující v neposlední řadě také proto, aby studentům poskytli nutnou asistenci a pomoc a provedli je studiem až k jeho úspěšnému konci.

4. Přátelský kolektiv a sociální vyžití

Snahou institutu je, aby si studenti odnesli nejen akademickou expertízu, ale také dobré obecné pracovní návyky a pozitivní vztah k týmové práci. Jak díky vyučujícím, tak i studentské samosprávě, která je důležitým partnerem vedení pracoviště, představuje IMS místo dobrých vztahů na celý život, které se formují nejen během akademické práce, ale také prostřednictvím celé řady společenských aktivit. Ty zahrnují nejen tradiční párty, ale také například výlety a exkurze doma i v zahraničí, účast na společných akcích organizovaných v rámci i mimo rámec pracoviště během školního roku i o prázdninách, a dokonce i po ukončení studia díky absolventům, kteří udržují s IMS trvalé vztahy.

 5. Nové dovednosti a znalosti

Jako absolventi bakalářského studia na IMS budete mít k dispozici nejen nové znalosti a dovednosti soustředěné do schopnosti kritického myšlení a prezentace témat, jimiž se budete zabývat během svého dalšího osobnostního a profesního vývoje. Ze svého studia si odnesete také nezanedbatelné kulturní a sociální kompetence, které uplatníte ať již při pokračování studia na magisterské úrovni doma i v zahraničí nebo na dobrých pracovních pozicích.

Co ze mě bude?

Možnosti uplatnění jsou velmi široké. Na jedné straně je nutno uvést, že kolem 70-80 % absolventů IMS pokračuje ve studiu na magisterské úrovni, pouze menší část odchází pracovat. V prvním ohledu nemají absolventi bakalářského studia IMS problém dostat se na jakýkoliv kvalitní magisterský program, a to dnes již nejen doma, ale stále častěji i v zahraničí. Pokud se rozhodnou pracovat, zaujímají většinou solidně placená místa nejčastěji ve státní správě, nevládních organizacích a médiích.

Povinné předměty

Kód

Název předmětu

Garant předmětu

Semestr

Rozsah výuky

Kontrola studia

Kredity

JEB998

 Úvod do ekonomie

 Cahlík

ZS

2/0

Zk

5

JSB998

 Úvod do sociologie

 Soukup

ZS

2/0

Zk

5

JTB001

 Základy akademické práce

 Kocián 
 Menclová 
 Pondělíček

ZS

0/2

Zk

5

JTB002

 Teorie ve společenských vědách

 Konrád

LS

2/0

Zk

5

JTB003

 Úvod do teritoriálních studií

 Kozák

ZS

2/0

Zk

5

JTB004

 Úvod do historie

 Vykoukal

LS

2/0

Zk

5

JTB005

 Úvod do geografie

 Kozák

LS

1/1

Zk

5

JTB006

 Dějiny evropského myšlení

 Zelená

ZS

2/0

Zk

5

JTB007

 Úvod do státu a politiky

 Kubát

LS

2/0

Zk

5

JTB008

 Dvě století střední Evropy I

 Velek

ZS

4/0

Z

2

JTB009

 Seminář k dějinám střední Evropy I

 Klípa 
 Perutka  Kocián

ZS

0/2

Z

1

JTB010

 Dvě století střední Evropy II

 Vykoukal

LS

4/0

Zk

5

JTB011

 Seminář k dějinám střední Evropy II

 Klípa 
 Perutka  Kocián

LS

0/2

Z

1

JTB012

 Přehled moderních světových dějin I

 Smetana  Vykoukal

ZS

4/0

Z

2

JTB013

 Seminář k moderním dějinám I

 Szobi  Šafařík

ZS

0/2

Z

1

JTB014

 Přehled moderních světových dějin II

 Smetana  Konrád

LS

4/0

Zk

5

JTB015

 Seminář k moderním dějinám II

 Szobi  Šafařík

LS

0/2

Z

1

JTB016

 Dějiny německy mluvících zemí

 Nigrin

LS

4/0

Zk

6

JTB017

 Moderní dějiny Ruska

 Kolenovská

ZS

4/0

Zk

6

JTB018

 Moderní dějiny středo- a jihovýchodní Evropy

 Švec  Balla

ZS

4/0

Zk

6

JTB019

 Moderní dějiny severní Ameriky

 Pondělíček  Sehnálková

LS

4/0

Zk

6

JTB020

 Moderní dějiny západní Evropy

 Matějka  Váška

ZS

4/0

Zk

6

JTB021

 Evropská integrace

 Kasáková  Váška

LS

2/0

Zk

4

JTB022

 Ročníková práce

 Vykoukal

ZS/LS

0/2

Zk

4

JTB023

 Seminář k aktualitám

 Šír

ZS/LS

0/2

Zk

4

JTB024

 Bakalářský seminář I

 Smetana 
 Kubát  Hornát

ZS/LS

0/2

Z

6

JTB025

 Bakalářský seminář II

 Smetana 
 Kubát  Hornát

ZS/LS

0/2

Z

6

Více informací naleznete v Karolince FSV: https://karolinka.fsv.cuni.cz/KFSV-1140.html