Doplňující informace

Informace k přijímacímu řízení pro TS

Základní informace k přijímacímu řízení pro bakalářský obor Teritoriální studia (TS) naleznete zde.


Doporučená literatura ke studiu

A. Encyklopedická literatura:

M.Pečenka, P.Luňák a kol. Encyklopedie moderní historie, Praha, Libri 1995

F.Honzák, M.Pečenka, J.Vlčková, Evropa v proměnách staletí, Praha, Libri 1995

Josef Opatrný, Amerika v proměnách staletí. Praha, Libri 1998

Peter Teed, Moderní oxfordský slovník 20.století, Praha, Iris, Knižní klub 1994

Dějiny zemí Koruny české II., kol., Praha, Paseka 1992 nebo Cuhra J., Ellinger J., Gjuričová A., Smetana V., České země v evropských dějinách. Díl čtvrtý od roku 1918. Praha-Litomyšl, Paseka 2006

B. Tématicky zaměřená literatura:

Raymond Aron, Historie 20.století, Praha, Academia 1996

Paul Kennedy, Vzestup a pád velmocí, Praha, Lidové noviny 1996

Ferdinand Seibt, Německo a Češi, Praha, Academia 1996

Evropská unie od A do Z, Praha UK, Karolinum 1997

Petr Luňák, Západ. Spojené státy a Západní Evropa, Praha, Libri 1997

Petr Mareš, J.Fidler, Dějiny NATO, Praha, Paseka 1997

Jiří Vykoukal, Bohuslav Litera, Miroslav Tejchman, Východ - Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku 1944 - 1989, Praha, Libri 2000