Mgr. Eliška Tomalová, Ph.D.

Mgr. Eliška Tomalová, Ph.D.

Působiště:

 • Katedra evropských studií

E-mail: eliska.tomalova@fsv.cuni.cz

Telefon: +420 267 224 294

Místnost: č. B333, Jinonice, budova B

ORCID ID: 0000-0001-6036-2992

Rok vydání

Monografie

Kapitoly v monografiích

 • TOMALOVÁ, Eliška. Francie v české zahraniční politice. In: KOŘAN, Michal - DITRYCH, Ondřej. Česká zahraniční politika v roce 2012: analýza ÚMV. 1. vyd vyd. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2013, s. 199-205. ISBN 978-80-87558-12-6.
 • TOMALOVÁ, Eliška - HORKÝ, Ondřej. Biografie. Jak zkoumat politiku : kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích. 1. vyd vyd. Praha: Portál, 2008, s. 177-202. ISBN 978-80-7367-385-7.
 • TOMALOVÁ, Eliška. Kulturní rozměr české zahraniční politiky. Česká zahraniční politika v roce 2007. 1. vyd vyd. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2008, s. 381-394. ISBN 978-80-86506-67-8.
 • TOMALOVÁ, Eliška. Kulturní diplomacie. Paradigmata moderní kulturní politiky. 1. vyd vyd. Praha: Institut umění - Divadelní ústav, 2014, s. 56-73. ISBN 978-80-7008-317-8.
 • TOMALOVÁ, Eliška. France in Czech Foreign Policy. Czech foreign policy in 2013 : analysis. 1st ed vyd. Prague: Institute of International Relations, 2015, s. 223-229. ISBN 978-80-87558-21-8.
 • TOMALOVÁ, Eliška. Francie v české zahraniční politice. Česká zahraniční politika v roce 2007. 1. vyd vyd. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2008, s. 210-219. ISBN 978-80-86506-67-8.
 • TOMALOVÁ, Eliška. Francie v české zahraniční politice. Česká zahraniční politika v roce 2013. 1. vyd vyd. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2014, s. 219-224. ISBN 978-80-87558-19-5.
 • TOMALOVÁ, Eliška. Francie v české zahraniční politice. In: KOŘAN, MIchal - DITRYCH, Ondřej. Česká zahraniční politika v roce 2011. 1. vyd vyd. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2012, s. 227-233. ISBN 978-80-87558-05-8.
 • PETERKOVÁ, Jana - TOMALOVÁ, Eliška. Kulturní rozměr české zahraniční politiky. In: KOŘAN, Michal - DITRYCH, Ondřej. Česká zahraniční politika v roce 2012: analýza ÚMV. 1. vyd vyd. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2013, s. 321-336. ISBN 978-80-87558-12-6.
 • PETERKOVÁ, Jana - TOMALOVÁ, Eliška. Kulturní rozměr české zahraniční politiky. Česká zahraniční politika v roce 2013. 1. vyd vyd. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2014, s. 367-378. ISBN 978-80-87558-19-5.
 • PEROTTINO, Michel - TOMALOVÁ, Eliška. Francie a EU : Francie unavená Evropou?. In: ROVNÁ, Lenka - KASÁKOVÁ, Zuzana - VÁŠKA, Jan. Evropská unie v členských státech a členské státy v Evropské unii : europeizace vybraných zemí EU. 1. vyd vyd. Praha: Eurolex Bohemia; VIP Books, 2007, s. 23-48. ISBN 978-80-87134-10-8.
 • PETERKOVÁ, Jana - TOMALOVÁ, Eliška. Public Diplomacy. In: KIZEKOVÁ, Alica. Czech Foreign Policy in 2017 : analysis. 1st ed vyd. Prague: Institute of International Relations, 2018, s. 324-336. ISBN 978-80-87558-32-4.
 • PETERKOVÁ, Jana - TOMALOVÁ, Eliška. The Cultural Dimension of the Czech Foreign Policy. In: MICHAL, Kořan. Czech Foreign Policy in 2013 : analysis. 1st ed vyd. Prague: Institute of International Relations, 2015, s. 439-451. ISBN 978-80-87558-21-8.
 • BRUSENBACH MEISLOVÁ, Monika - TOMALOVÁ, Eliška. France and the United Kingdom in the Czech Foreign Policy. In: KIZEKOVÁ, Alica. Czech Foreign Policy in 2017 : analysis. 1st ed vyd. Prague: Institute of International Relations, 2018, s. 103-118. ISBN 978-80-87558-32-4.
 • PETERKOVÁ, Jana - TOMALOVÁ, Eliška. Kulturní rozměr české zahraniční politiky. In: KOŘAN, Michal - DITRYCH, Ondřej. Česká zahraniční politika v roce 2011. 1. vyd vyd. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2012, s. 351-360. ISBN 978-80-87558-05-8.

Články

Příspěvky v konferenčních sbornících

https://is.cuni.cz/studium/rozvrhng/roz_ucitel_macro.php?skr=2018&sem=2&fak=11230&ustav_mode=text&ustav=23-KZS&ucitel=00465&zobraz=Zobraz

TL01000544 Zvyšování personálního zastoupení České republiky v mezinárodních organizacích 7703342 Using science for/in diplomacy for addressing global challenges (S4D4C)

Geografická oblast: Francie a frankofonní státy, Evropská unie. Zaměření: Bilaterální vztahy mezi Českou republikou a Francií, kulturní dimenze zahraniční politiky státu a mezinárodních organizací s důrazem na EU, veřejná diplomacie, kulturní politika a kulturní diplomacie, branding na úrovni států a mezinárodních organizací z pohledu mezinárodních vztahů a politologie.