Speciální certifikát - Současná ukrajinská historie, politika a společnost

Speciální certifikát - Současná ukrajinská historie, politika a společnost

Institut mezinárodních studií FSV UK nově nabízí specializační certifikát o současné ukrajinské historii, politice a společnosti (Certificate on Ukraine Contemporary History, Politics and Society) studentům prezenčního programu vyučovaného v angličtině Balkan, Eurasian and Central European Studies.

Pohled světa na Ukrajinu se v roce 2022 v souvislosti s ruskou agresí na jejím území zcela změnil a vyvolal řadu vnějších a vnitřních krizí. V dlouhodobém pohledu se Ukrajina začala měnit, emancipovat a zároveň se více provazovat se západním společenstvím. Tyto skutečnosti vedly Institut mezinárodních studií FSV UK k rozhodnutí využít jeho odborných kapacit a uplatnit je v podobě ad hoc ustavení speciálního Certificate on Ukraine Contemporary History, Politics and Society. Tento certifikát prokazuje, že jeho držitel je kompetentní v oblasti analýzy soudobých dějin Ukrajiny i jejího současného zahraničně-politického, vnitropolitického a společenského vývoje včetně základní orientace v jazyce.

Více informací o certifikátu a povinných a výběrových předmětů naleznete zde.