ZÁPIS ZE SCHŮZE VEDENÍ IMS ZE DNE 1. 10. 2019

ZÁPIS ZE SCHŮZE VEDENÍ IMS ZE DNE 1. 10. 2019

Přítomni: Dr. J. Hornát , Dr. Z. Kasáková , doc. O. Konrád,  Dr. Z. Lizcová, doc. T. Nigrin, prof. L. Rovná, Mgr. G. Špetová, Dr. E. Tomalová, doc. J. Vykoukal, doc. T. Weiss,  Dr. O. Žíla, zástupci  SIMS

Omluveni: Dr. D. Emler, Dr. K. Králová, prof. M. Kubát, prof. J. Kučera

Vedení IMS projednalo:

Provoz:

Platební karty institutu

  • Tajemnice G. Špetová připomněla vedoucím  kateder  možnost  nakupovat nákladnější  letenky na služební cestu přes karty IMS. Po zaslání konkrétních údajů lze požádat o úhradu kartou na sekretariátu buď  M. Pektorovou nebo  G. Špetovou.

IMS bez plastů

  • Institut se připojuje k ekologickému trendu ústupu od užívání plastových kelímků a láhví. K dispozici budou po vyčerpání stávajících zásob již pouze skleněné nebo recyklovatelné nádoby.

Studium:

  • Proběhlo zapisování studentů do předmětů – potíže nastaly s přečíslováváním kódů a především u Erasmus studentů s kapacitou kurzů – problémy již vyřešeny za pomoci správců SIS.

Školení moodle

  • Vedení FSV nabídlo školení pro přibližně 10 osob z řad zaměstnanců (a učících doktorandů) školení v programu moodle nebo turnitin.
  • T. Nigrin zjistí podrobnosti o školení a obešle vedoucí kateder s nabídkou.

Příprava podkladů moodle distanční studium

  • Na pomoc s novým distančním studiem byla přijata studentka Krausová-Martincová, v prvním kroku u předmětů prvního ročníku zprovozní samozkušební testy.

Zahraniční:

POINT (Informační, poradenské a sociální centrum UK)

Návrhy na projekty - internacionalizace je velmi podporována, je možné podat projekty a návrhy na žádosti o příspěvky na  letní a jarní školu, podpořit výjezdy studentů i akademických pracovníků. Podporována je jak individuální studentská či zaměstnanecká mobilita, tak akce typu jarní či letní školy.

OP VVV (Operační program výzkum, vývoj, vzdělávání)

Ředitel T. Nigrin informoval, že bylo vypsáno místo na post doc, na jaře opět nabídne institut pozici spíše pro juniora.

Institut:

Tiskové zprávy

Z. Lizcová informovala o postupu při vydávání tiskové zprávy – pokud chce zaměstnanec  IMS vydat tiskovou zprávu, institut napomůže s navázáním kontaktu na oddělení pro PR, které pomůže s tiskovou zprávou, ale nemůže ji za zaměstnance napsat.  

Blog FSV

Vedení IMS rozhodlo, že tato aktivita nebude nijak koordinována, a že se IMS nebude zapojovat do fakultního blogu. Neomezuje to osobní aktivitu zaměstnanců.

Úkoly:

Vedoucí kateder zašlou návrh dvou osob za každou katedru na školení k turnitinu T. Nigrinovi.

Bylo rozhodnuto, že na Výjezdním zasedání bude potřeba upřesnit formát jednoduchého návodu  pro zaměstnance či studenty, kteří potřebují poradit s běžnými administrativními záležitostmi a dosud se obraceli  s žádostí o pomoc na doc. Vykoukala nebo na sekretariát.

Ke konci roku je v plánu dlouhodobá analýza cest zaměstnanců.

 

Zapsala: G. Špetová

Schválil: T. Nigrin