Balkan, Eurasian and Central European Studies (BECES)

OBECNÉ INFORMACE

Studijní program Balkánská, eurasijská a středoevropská studia se zabývá historickými, politickými, společenskými a ekonomickými souvislostmi teritorií Balkánu, postsovětského prostoru a střední Evropy. Kromě společného základu se program dělí na dvě studijní specializace – Balkánská a středoevropská studia a Ruská a eurasijská studia. Studenti se specializují na jasně definované teritorium, v němž se zaměřují na historii, politický a společenský vývoj a na ekonomické souvislosti.

Absolvent studijního programu Balkánská, eurasijská a středoevropská studia rozumí podle zvolené specializace (Balkánská a středoevropská studia nebo Ruská a eurasijská studia) specifikům konkrétního teritoria a je specialistou pro region svého studijního zaměření. Představuje žádaného odborníka a analytika, který rozumí teritoriálním specifikům studovaných regionů (historii, politice, společnosti a ekonomickým souvislostem). Díky tomu je absolvent studijního programu díky velmi specifické teritoriální specializaci žádaným uchazečem a výborně hodnoceným pracovníkem ve státní správě, diplomacii, nevládních organizacích a mezinárodních institucích, výzkumu a vývoji, soukromé sféře i médiích.

Garant oboru: doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

ŠABLONY, FORMULÁŘE A DALŠÍ DOKUMENTY KE STUDIU