Second round of applications: Moderní dějiny and Modern History

Second round of applications: Moderní dějiny and Modern History

Dear applicants, we would like to inform you about the announcement of an additional round of admissions to the doctoral study programmes Modení dějiny and Modern History.

The deadline for applications has been set for 4 September 2022.

Moderní dějiny

Doktorský studijní program Moderní dějiny (MD) je čtyřletý obor se zaměřením na soudobé dějiny od 19. století do současnosti v mezinárodním kontextu.

Základní informace o oboru | Studijní povinnosti | Jak se přihlásit

Přihlásit se můžete:

  • v případě prezenční formy studia zde
  • v případě kombinované formy studia zde

Modern History

The Doctoral Program in Modern History (MD) is a four-year program focusing on contemporary history from the 19th century to the present in an international context.

Basic information | Study obligations | How to apply

You can apply:

  • for full-time studies here
  • for combined studies here

Please do not hesitate to contact us if you have any questions about the study. We look forward to receiving your applications!