Dodatečné přijímací řízení: Moderní dějiny a Modern History

Dodatečné přijímací řízení: Moderní dějiny a Modern History

Milé uchazečky, milí uchazeči, rádi bychom Vás informovali o vypsání dodatečného kola přijímacího řízení do doktorských studijních programů Moderní dějiny a Modern History.

Deadline pro podání přihlášek byl stanoven na 4. září 2022.

Moderní dějiny

Doktorský studijní program Moderní dějiny (MD) je čtyřletý obor se zaměřením na soudobé dějiny od 19. století do současnosti v mezinárodním kontextu.

Základní informace o oboru | Studijní povinnosti | Jak se přihlásit

Přihlásit se můžete:

  • v případě prezenční formy studia zde
  • v případě kombinované formy studia zde

Modern History

The Doctoral Program in Modern History (MD) is a four-year program focusing on contemporary history from the 19th century to the present in an international context.

Basic information | Study obligations | How to apply

You can apply:

  • for full-time studies here
  • for combined studies here

V případě dotazů ke studiu se na nás neváhejte obrátit. Těšíme se na Vaše přihlášky!