ZÁPIS ZE SCHŮZE VEDENÍ IMS ZE DNE 23. dubna 2019

ZÁPIS ZE SCHŮZE VEDENÍ IMS ZE DNE 23. dubna 2019

Přítomni:

Dr. D. Emler, člen vedení pro koordinaci akcí

Dr. J. Hornát, vedoucí KSS

doc. M. Kubát, předseda Oborové rady MTS

doc. O. Konrád, vedoucí KNRS

Dr. Z. Lizcová, členka vedení pro PR

doc. T. Nigrin, ředitel IMS

Mgr. G. Špetová, tajemnice IMS

doc. J. Vykoukal, zástupce ředitele IMS

 

Omluveni:

Dr. Z. Kasáková, proděkanka pro zahraniční styky

Dr. K. Králová, vedoucí KRVS; členka vedení pro internacionalizaci

prof. L. Rovná, prorektorka pro evropskou problematiku

prof. J. Kučera, předseda Oborové rady MD; proděkan pro vědu a výzkum a statutární zástupce   děkanky

Dr. E. Tomalová, pověřená vedoucí KES; členka vedení pro cizojazyčné programy

doc. T. Weiss, zástupce ředitele IMS pro vědu (zahraniční pobyt)

 

Vedení IMS projednalo:

Provoz:

Rozpočet fakulty

 • Předběžné informace o rozpočtu předkládaném děkankou. Další projednání v RKD 23.4. a v AS FSV. Doc. Nigrin bude nadále informovat o vývoji.

Ubytování:

 • Vedení projednalo možnost rezervace ubytovacích kapacit (apartmánů) na koleji Hvězda. IMS pronajme pro účely zahraničních návštěv dva apartmány od 1.10.2019.
 • G. Špetová s D. Emlerem zajistí objednání pokojů, tvorbu rezervační tabulky a systému interního objednávání - do 10. května 2019.

Studium:

Postup přípravy nových studijních plánů

 • Kontrola nových skupin studijních plánů do 25.4.
 • Kontrola nově akreditovaných pregraduálních programů do 24.4. (atypické předměty apod.)
 • Příprava P předmětů (na papíře) nově akreditovaných programů do 24.4.
 • Doc. Vykoukal přednesl představu o budoucnosti distančního studia za pomoci moderních technologií,  současně byly upřesněny podmínky přípravy studijních opor dle zaslané metodiky, J. Vykoukal připraví pro zjednodušení vzorovou oporu.

Přijímací zkoušky - termíny  3.6. 6.6.  a 7.6.2019.

 • vedoucí kateder zajistí dozor do sdílené tabulky - rozešle sekretariát.

Pondělí 3. 6. 2019 - bakaláři

TS_BP

09.30 - registrace

10.00 - zahájení

11.30 - ukončení

Místnosti: J1031, J1034, J1036, J1037

ČNS_BP

11.30 - registrace

12.00 - zahájení

13.20 -ukončení

Místnost: J1031

 

Čtvrtek 6. 6. 2019 – navazující magistři

TS_NP

09.30 – registrace

10.00 – 10.45 (testy)

11.00 – 12.30 (eseje)

Místnosti: J1036, J1037

 

Pátek 7. 6. 2019 – navazující magistři

NSS_NP

9.00 - 13.00 (ústní pohovory)

Místnost: J3093

Termín státnic NMTS, NSS, NRS, IMESS, BECES: 17. 6. 2019 - prosím o upřesnění (BECES a IMESS 17.6.od 9.00-13.00)

 

Zahraniční:

 • Info: School of Advanced studies - Brasil
 • Info: Europamobil
 • Info: Summer School in American Law, Politics and Economy v Poznani
 • Info: University of Pennsylvania

Věda:

Info: cena Edvarda Beneše
 

Personální:

Výběrová řízení na vedoucí KES a KNRS jsou již vypsána

Pracovně-lékařské prohlídky

 • Přítomní dostali informace, koho se ještě týká.

Rezervace místností

 • Z důvodu různých omezení při rezervaci místností sekretariát žádá vyučující, aby se s  veškerými rezervacemi místností včetně zkouškových termínů obraceli na něj, bakalářské studium má na starosti M. Mrzenová, magisterské M. Pektorová, doktorské L. Jůzová.

Komise

 • Vedoucí kateder byli požádán o dodání podkladů k doplnění členům SZK komisí ke schválení vědecké radě.

Zapsala: G. Špetová

Schválil: T. Nigrin

 

Přílohy:

 • Info: Europamobil

Call for Applications: Europamobil 2019

Europamobil is looking for a new team! 

Every year, a group of 20 students from various European countries travels around by bus – the “Europamobil” – visiting schools within a different region of Europe, in order to run workshops, simulation games and seminars for pupils on specific European issues. Europamobil has already taken place successfully ten times in Germany, Poland and France. 

In 2019, Europamobil returns to Germany and takes places from September 02 to September 27, in Brandenburg (around Berlin). 

Who are we looking for? 
The project is designed for students of European Studies, Political, Social or Cultural Sciences as well as Economics and other relevant disciplines from all European countries

Europamobil offers practical experience in teaching and in project management in an international environment. Depending on the university, the participation may be recognised as an internship or an ECTS equivalent. All involved participants may enrich their knowledge about European issues by participating in discussions with invited experts as well as in the final conference. The weeklong introductory seminar includes training units on project management, on pedagogical methods and on EU issues. Europamobil gives also an opportunity to build an international network and to reinforce intercultural skills

Application deadline is May 26, 2019. 

For more information on Europamobil please visit our website
You can also find us on FacebookInstagram and Youtube

We would greatly appreciate if you could forward the information about the project to interested students. 

We have enclosed a project description, the application form, a poster and a leaflet. For any further questions, do not hesitate to contact me. 

Best regards 

Gesine Reichel 

Project Assistent 
Europäischer Dialog - Europa politisch denken 
• 
Stiftung Genshagen 
Am Schloss 1 
14974 Genshagen 

T +49 3378.80 59-95 
F +49 3378.87 00 13 
www.stiftung-genshagen.de

 • Info: School of Advanced studies – Brasil

-       viz příloha

 • Info: Summer School in American Law, Politics and Economy v Poznani

Dear Sir or Madam,

 I am writing on behalf of the Center of American Studies – an independent non-governmental organization located in Poznań, Poland, closely cooperating with the Adam Mickiewicz University. As young professionals and community activists, we aspire to create a civic society among Polish citizens by spreading and popularizing fundamental American values, such as liberty, the rule of law, social openness, and government transparency. In order to do so, it is necessary to shape talented individuals and foster their intellectual capabilities. We believe that those standards had a tremendous impact on the founding and prosperity of the United States and can be successfully applied in other countries. I would like to kindly present our key project – the Summer School in American Law, Politics & Economy, which will be held in Poznań, 8-13 September, 2019 at the Faculty of Law & Administration of the Adam Mickiewicz University. The event is addressed mostly to undergraduate, graduate, and postgraduate students of faculties of law, economics, social & political sciences as well as humanities, but also to alumni of these majors and all other interested persons. Our Summer School offers a unique opportunity to expand knowledge of shaping and functioning of the American political, economic, and legal institutions, and develop a better understanding of America due to broad, interdisciplinary, and Socratic approach. We are going to hold seminar-style classes taught by internationally renowned experts from the United States, Poland, and Germany. The open-debate format of each course will create a stimulating learning environment for all participants. The summer school’s agenda consists of three interdisciplinary courses: (1) American Constitutional Law, (2) Economics of the Free Society, and (3) Philosophical Foundations of the American Political System. Classes will be conducted by well-known experts, such as: prof. Susanna Frederick Fischer (Catholic University of America Columbus School of Law), dr Karl-Friedrich Israel (Leipzig University), and dr Maciej Turek from (Institute of American Studies at the Jagiellonian University). The first course embraces the legal aspects of the constitutional and political system of the United States founded on the rule of law, government transparency, and respect for fundamental freedoms of all individuals. The second course is related to main schools of economic thought which shaped the American market economy and the determinants of incredible economic development of the United States in the last 230 years. The third course will touch upon the intellectual inspirations that sparked the American Founding Fathers’ fight for independence and the formation of a new country. It also points to the fundamental political problems existing throughout the whole history of the American nation. We are convinced that our Summer School represents both a unique and innovative opportunity for intellectual development of young individuals in Europe as well as a chance of promoting international cooperation. The event is also an extraordinary opportunity for networking, sharing knowledge, and exchanging ideas between attendees, as well as a chance to build strong relationships which will benefit them in the future. Stowarzyszenie Center For American Studies KN Prawa Amerykańskiego The American Law Society We would be very grateful if you shared the information regarding our Summer School among the on-site and international students of Charles Univeristy. Details regarding enrollment, costs of the program and schedule can be found in the e-mail attachments.

 Yours faithfully, Zuzanna Jung

 

 • Info: University of Pennsylvania

Hezký den,

dovoluji si Vás kontaktovat s nabídkou spolupráce s College of Arts and Sciences, University of Pennsylvania. 

 Dne 20. 5. v 10 hod přijme prorektor pro zahraniční styky prof. Jan Škrha zástupkyni College of Arts and Sciences, University of Pennsylvania (Philadelphia, USA) Dr. Molly McGlone – Associate Director and Assistance Dean for Academic Affairs 

College of Arts and Sciences ). University of Pennsylvania je velmi prestižní soukromou univerzitou Ivy League, umístění ve světových žebříčcích je následující: THE #12, ARWU #14, QS #19 . 

Cílem návštěvy dr. Molly McGlone je prozkoumat možnosti spolupráce s UK v oblasti studentských výměn na úrovni undergraduate. Zájem o spolupráci vyšel z College of Arts & Sciences, ale nevylučují možnost rozšířit spolupráci i na další tři školy: The College of Arts & Sciences, The Wharton School of Business, The School of Nursing, and the School of Engineering & Applied Sciences.

Za FSV se schůzky budu účastnit já jako proděkanka. Chtěla bych Vás tímto poprosit o vyjádření, zda byste měli o spolupráci zájem. Případně mi prosím uveďte i možnosti výzkumné spolupráce.

Prosím o zaslání informací do 29. dubna 2019 do 10:00 hodin.

Mnohokrát děkuji za spolupráci a přeji pohodové Velikonoce!

Zuzana Kasáková

 

·Info: cena Edvarda Beneše

Vážený pane řediteli,

ráda bych Vás informovala o vyhlášení 24. ročníku soutěže o Cenu Edvarda Beneše pro rok 2019, která je určena studentům vysokých škol, kteří mají zpracované některé z témat oboru historie 20. století nebo oboru sociologie. Do soutěže se přihlašují autoři bakalářských a magisterských diplomových prací. Studenti mohou své práce přihlásit a předat do 10. července 2019 na adresu Městského úřadu Sezimova Ústí (www.sezimovo-usti.cz). Více informací najdete v příloze.

S přáním pěkného dne,

Simona Voráčková