ZÁPIS ZE SCHŮZE VEDENÍ IMS ZE DNE 9. DUBNA 2019

ZÁPIS ZE SCHŮZE VEDENÍ IMS ZE DNE 9. DUBNA 2019

Přítomni:

Dr. D. Emler, člen vedení pro koordinaci akcí

Dr. J. Hornát, vedoucí KSS

Dr. K. Králová, vedoucí KRVS; členka vedení pro internacionalizaci

doc. M. Kubát, předseda Oborové rady MTS

doc. O. Konrád, vedoucí KNRS

prof. J. Kučera, předseda Oborové rady MD; proděkan pro vědu a výzkum a statutární zástupce děkanky

Dr. Z. Lizcová, členka vedení pro PR

doc. T. Nigrin, ředitel IMS

Mgr. G. Špetová, tajemnice IMS

Dr. E. Tomalová, pověřená vedoucí KES; členka vedení pro cizojazyčné programy

doc. J. Vykoukal, zástupce ředitele IMS

 

zástupce SIMS

 

Omluveni:

Dr. Z. Kasáková, proděkanka pro zahraniční styky

prof. L. Rovná, prorektorka pro evropskou problematiku

doc. T. Weiss, zástupce ředitele IMS pro vědu (zahraniční pobyt)

 

Vedení IMS projednalo:

Provoz:

Akce

 • Zhodnoceny byly proběhlé akce na IMS a byly domluveny úpravy postupu. Při plánování akcí je třeba včas informovat D. Emlera.
 • Upraven bude také postup propagace akcí. Dr. Lizcová zajistí poptání a výrobu loga IMS. Následně budou vytvořeny podklady pro propagační materiály, banner a powerpointové prezentace.

Kampus Hybernská

 • T. Nigrin informoval o možnostech využívání prostor pro akce institutu.
 • D. Emler kampus navštíví a zajistí podklady (nafocení místností a ceník).

Děkanský den 18.4. 2019

 • Pro THP pracovníky je nařízena práce z domova, sekretariát bude uzavřen.

 

Studium:

Exkurze

 • Každá z kateder má možnost v letech 2019 a 2020 uskutečnit jednu exkurzi, která bude finančně podpořena z rozvojového projektu. Vedoucí kateder se mohou průběžně obracet na T. Nigrina. V současné době je hlášena exkurze KES do Bruselu v září/říjnu 2019. Pro tyto účely je možné využít kódů JMB105 nebo JMM140.

Placené obory

 • E. Tomalová prezentovala koncepci dalšího rozvoje placených oborů na IMS.

Doktorské studium

 • Pro AR 2020/21 proběhnou dny otevřených dveří pro doktorské studijní programy. Realizaci zajistí garanti programů.

Stáže CEFRES

 • Na základě Smlouvy o spolupráci mezi Fakultou sociálních věd UK a Francouzským ústavem pro výzkum ve společenských vědách (CEFRES – www.cefres.cz) mají studenti a studentky IMS možnost absolvovat neplacenou odbornou studentskou praxi (stáž) v CEFRESu.
 • Podrobné informace o podmínkách stáže poskytne Eliška Tomalová (tomalova@fsv.cuni.cz)

Karolinka 2019/2020

 • J. Vykoukal informoval o harmonogramu přípravy nové Karolinky. V úterý dne 16.4.2019 proběhne porada garantů (včetně subgarantů) studijních programů.

Doktorské studium - přijímací zkoušky

 • Přijímací zkoušky se uskuteční dne 12.6. Zkoušek se bude nově účastnit také interní doktorský student, který zajistí zápis z přijímacího řízení.

Distanční studium - opory

 • V nadcházejících týdnech bude nutné vytvořit opory pro distanční studium, dotyčné vyučující bude informovat J. Vykoukal.

Bc státnice

 • Státní zkoušky bakalářských oborů MTS, HVK a MTSK proběhnou 10. - 12. 6., a to 10.-11.6. prezenční studium a 12.6. kombinované studium.
 • U MTS dojde k úpravě státnicových otázek součinnosti s vyučujícími hlavních povinných předmětů.

Elektronické přihlašování na konzultace

 • T. Nigrin povede jednání s CIVT s cílem, aby bylo možné již v příštím AR využít systém objednávání studentů do konzultací.

 

Zahraniční:

Info: Česko - německá spolupráce

Info: KAAD

Info: Seoul National University

Info: DUO - Korea 2019 Fellowship Program

Info: DAAD

 

Věda:

SVV

 • Vedení IMS se shodlo, že doktorandské publikace budou i v tomto roce hodnoceny metodou peer review.
 • T. Nigrin rozešle doktorandům informaci o formě podpory.

Info: 8. ročník Soutěže o Cenu Josefa Pekaře 2019

Projekt “InKoNa” - Intercultural competences of doctoral students from Bavaria and the Czech Republic

Institut:

YouTube Kanál IMS

 • Z. Lizcová informovala o zřízení dvou YouTube kanálů na IMS. Jeden bude oficiální a jeden studentský. Pro potřeby oficiálního youtube kanálu budou pořizovány záznamy z oficiálních akcí institutu a kateder (organizátoři musí kontaktovat a domluvit se Z. Lizcovou).

Seznam odborníků IMS - média

 • Z. Lizcová vytvořila nový seznam odborníků IMS s rozdělením podle témat a rozeslala je médiím.

 

Personální:

Výběrová řízení

 • T. Nigrin informoval o vypsání výběrových řízení na vedoucí KES a KNRS.

Čerpání dovolené

 • T. Nigrin vydá vyhlášku k organizaci dovolených. Všichni zaměstnanci IMS vyplní do konce května plán dovolených, sekretariát následně vyplní dovolenkový formulář.

Různé:

Kávovar

 • Bylo dohodnuto, že všechny kanceláře obdrží nově klíč od zasedačky bez oken (Guantanámo) s kávovarem.

Běžecký tým IMS

Výjezdní zasedání IMS

 • Pravděpodobný termín stanoven na 10. – 13.10. 2019.

Apartmán v areálu kolejí Hvězda

 • Členové IMS do příští porady vedení ujasní, zda IMS využije v AR 2019/2020 více pokojů, než jeden

 

Zapsala: G. Špetová

Schválil: T. Nigrin

 

Informace:

1. Česko - německá spolupráce

MŠMT informuje o výzvě na podávání společných projektů česko-německé spolupráce v základním výzkumu na období 2020-2021. MŠMT podpoří dvouleté projekty určené na financování cestovních a pobytových nákladů, kdy vysílající strana hradí cestovní náklady a přijímající strana pobytové náklady výzkumníka.

Podporují se krátkodobé pobyty v délce 1 - 15 dní a dlouhodobé pobyty v délce 1 - 3 měsíce. MŠMT podpoří jeden projekt maximální částkou 100.000 Kč na jeden rok (200.000 Kč na dva roky projektu). Nepodporuje se účast na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních v partnerských státech programu.

Projekty se předkládají současně v České republice a v Německu. Na české straně musí být jeden hlavní řešitel projektu. Projekt se podává datovou schránkou z fakultního oddělení vědy.

Jelikož se v projektu vyžaduje formulář čestného prohlášení (podepisuje rektor univerzity), tak prosím o sdělení do 17. května 2019, zda budete mít zájem o projekt v této výzvě.  

Podrobné informace a formuláře:

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-nemeckych-4

Termín fakultního oddělení vědy pro zaslání listinných podkladů: 27. květen 2019.

 

2. Nabídka studijních a badatelských stipendií pro pobyty v Německu

Německá katolická stipendijní organizace Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst e.V. (KAAD) poskytuje již více než 60 let mladým křesťanským studentům a akademikům ze zahraničí studijní a badatelská stipendia. Zájemcům z České republiky jsou stipendia KAAD udělována dvakrát ročně (březen a září) v rámci programu Východní Evropa. Nabídka se týká křesťanských studentů po 6. semestru, absolventů vysokých škol a mladých badatelů. Primárně se nabídka obrací na katolické křesťany, je však otevřená také uchazečům z jiných křesťanských konfesí. Zájemci mohou své pobyty absolvovat na některé z německých vysokých škol, na vědeckých ústavech, v archívech, v klinikách apod. Neexistuje žádné oborové omezení.

Délka stipendia činí 2-36 měsíců. Výše stipendia se pohybuje od 750,- do 2000,- EUR/měsíčně včetně úhrady cestovních nákladů (tam a zpět) a zdravotního pojištění.

Hlavní podklady nutné k žádosti o stipendium KAAD

-Vyplněný formulář pro žádost o stipendium

-Badatelský projekt (cíle studia, vzdělávání, popř. vědeckého pobytu)

-2 dobrozdání od vysokoškolských docentů / profesorů z tuzemska

-Příslib / pozvání německého docenta nebo instituce

-Doporučení kněze z farnosti žadatele

-Písemné potvrzení o dostatečné znalosti německého jazyka

Další uzávěrka pro zaslání žádostí bude 30. června 2019 (o žádosti bude rozhodnuto v září 2019). Žádost je nutno zaslat v originále do centrály KAAD v Bonnu a v kopii na pražskou adresu českého partnerského grémia KAAD. Součástí výběrového řízení je osobní pohovor s uchazeči, pořádaný českým partnerským grémiem KAAD, který se uskuteční v únoru 2018 v Praze (datum bude upřesněno).

Formuláře pro žádost o stipendium a další informace poskytne

Dr. Markus Leimbach

Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst e.V. – Osteuropaprogramm

Hausdorffstr. 151; D-53129 BONN

E-mail: leimbach@kaad.de ; Tel.: +49 228 917580

http://kaad.de/stipendien/osteuropaprogramm/

S případnými dotazy se můžete také obrátit na české partnerské grémium KAAD při

České křesťanské akademii, Vyšehradská 128, CZ – 128 00 PRAHA 2

Kontaktní osoba: Dr. Pavel Blažek (předseda partnerského grémia): Pavel.Blazek@gmail.com

 

3. Spolupráce se Seoul National University

Dobrý den,

dovoluji se Vás zeptat, zda nemáte zájem o spolupráci  a výměnu studentů se Seoul National University, Korejská republika.

Informace o univerzitě:

Seoul National University je považována za nejprestižnější univerzitu v Korejské republice. Je to státní univerzita a byla založena roku 1946.

Fakulty: humanitní, přírodních věd, sociálních věd, filozofická, pedagogická, lékařská, farmacie.

Postavení ve  světovém žebříčku: 69. místo

Více informací naleznete zde: http://www.useoul.edu/

Moc prosím o sdělení, zda máte zájem o spolupráci nejpozději do 30.4.2019.

Předem děkuji za odpověď.

S pozdravem a přáním hezkého dne,

Adriana Černohorská, e-mail: adriana.cernohorska@ruk.cuni.cz
 

4. DUO-Korea Fellowship Programme

 

1.General Description

CAUTION: If any application falls under the following 3 cases, the application is disqualified and will not be considered for selection. If such case is found after the selection, the Secretariat may still reserves the right to cancel the fellowship (BOTH Korean/European students) and request the return of the fellowship in full to the Secretariat. Therefore, the contact persons of the institutions should carefully confirm that the applications do not fall under the following 3 cases.

l   Case 1. In case of the Transfer of Credits, the credits for transfer are less than 10 credits (20 ECTS): language and sport courses are NOT to be counted

l   Case 2. GPA/ECTS written on the application are different from those of the transcript

l  Case 3. During the application period (2019 spring term), the Korean student does not stay in Korea (leave of absence is allowed) or the European student does not stay in Europe (leave of absence is allowed)

 

DUO-Korea Fellowship Programme was established in 2001 with the aim of promoting exchanges of people between Korea and 30 European countries on a balanced and permanent basis. In this respect, DUO-Korea requires that a PAIR (two persons) of students be exchanged in the framework of a cooperative project. Definitions of students are as below:

l  Students: undergraduate(bachelor) and graduate(master) students who are currently enrolled in universities

[30 European member countries]

Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Cyprus, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, the U.K.

N.B.: All applicants shall maintain their “student status” at the time of application until the time they are engaged in exchange projects. Graduate students must check “Graduate” under numbers on page 1.

※ If the student has already started the exchange before the application period is not acceptable.

 

1.1. Eligibility

Due to this unique nature of this programme, in order to be eligible, the following are required:

Your exchange project fulfills all four requirements below:

1) An educational institution in Korea(home institution) and an educational institution in Europe(host institution) have established an academic cooperative agreement;

2) The Korean home institution has selected a Korean national student enrolled at the home institution to send to the European host institution, and such selection has been accepted by the European host institution;

3) The same European host institution has selected an EU citizen student enrolled at the host institution to send to the Korean home institution, and such selection has been accepted by the same Korean home institution.

4) If the Korean student has already started the exchange or the European student has already started the exchange in Korea before the application period for DUO-Korea 2019, are not acceptable.

 

1.2. Duration and Funding

DUO-Korea 2019 is for exchange projects, which will start from August 2019 and end before September 2020 to avoid duplication of implementation period of exchange projects selected by DUO-Korea in the ensuing years.

The selection of DUO-Korea 2019 is made ONLY once a year. In this respect, those who are planning to exchange in Spring Semester of 2020(January-August 2020) shall apply for DUO-Korea 2019.

The duration and the amount of the fellowships are standardized as follows:

l  For students: 1 semester (or four months) for an amount of 8,000 Euro for both students in a pair (4,000 Euro each).

l  Maximum duration for application is 1 semester (4 months).

The duration of exchange should be at least one semester. Exchange of less than one semester is NOT allowed. If a semester is longer than 4 months in the visiting institution, fellowship will be given for 4 months. If a semester is less than 4 months in the Home/Host institutions, then the scholarship will be adjusted on a pro-rata basis.